به ما میگویند شما از پیروزی ترامپ که در مناظرات انتخاباتی اش گفته بود در صورت برد، برجام را پاره میکند خوشحال شدید! درصورتی که برای ما برخلاف اصلاح طلبان و اعتدالیون که کلینتون را مهربانتر و مودبتر از ترامپ میدانستند، این دو خبیث هیچ تفاوتی نداشتند که با پیروزی ترامپ خوشحال و با انتخاب […]

پیروزی ترامپبه ما میگویند شما از پیروزی ترامپ که در مناظرات انتخاباتی اش گفته بود در صورت برد، برجام را پاره میکند خوشحال شدید! درصورتی که برای ما برخلاف اصلاح طلبان و اعتدالیون که کلینتون را مهربانتر و مودبتر از ترامپ میدانستند، این دو خبیث هیچ تفاوتی نداشتند که با پیروزی ترامپ خوشحال و با انتخاب کلینتون ناراحت شویم.

در نظر ما ترامپ و کلینتون هر دو دشمنان درجه یک ایران و ایرانی هستند و از همین رو بسیار بعید میدانیم که ترامپِ تاجر، اینقدر احمق باشد که برجام با این همه مزیت برای آمریکا و خسارت محض برای ایران را پاره کند، بلکه احتمالاً او دربرابر تذبذب دولت یازدهم، برجام را با نقضهای بیشتری ادامه خواهد داد.

آنهایی که میپنداشتند ریاست جمهوری کلینتون برای ایران بهتر است، شاید فراموش کرده اند که همین هیلاری کلینتون، کسی بود که به تولید طالبان و تکفیریها، حمایت از فتنه و فتنه گران و نهایتاً هدایت همه نوع تحریم (اعم از دارو، غذای انسان، علوفه دام، تکنولوژی، بانک، نفت و…) علیه ایران اعتراف داشت و در کنار اوباما به کارشکنی و بدعهدی در برجام کمک کرد.

تنها تفاوت هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ شاید در این بود که کلینتون هم مثل اوباما، دشمنی هایش را نهایتاً با لبخند و در کنار تبریک اعیاد و مصافحه با ظریف انجام میداد و ترامپ احتمالاً همراه با توهین و تهدید، به همان دشمنی ها ادامه خواهد داد! در واقع ترامپ و کلینتون، هر دو دشمنانی هستند با دست چدنی، که یکی دستکش مخملین بر آن میکشید و دیگری خیر!

با این اوصاف، پیروزی ترامپ شاید تنها یک مزیت نسبی برای ایران داشته باشد، تا کسانی که قوه عاقله شان به قدر تشخیص ماهیت خصومت و خباثت مسئولان به ظاهر مؤدب آمریکایی کفایت نمیکرد، اکنون برای فهم دشمنی ترامپی که بدون نقاب سخن میگوید و بدون دستکش مخملی دست به دشمنی میزند، دیگر نیازی به فشار به قوه عاقله ضعیف خویش نداشته باشند!