خطاب به آقای روحانی که بعد از پیروزی در انتخابات و در مصاحبه های و سخنرانیهای خود ادعا کرده است من پول و رسانه نداشته ام عرض میکنم که: ۱- آقای روحانی! شما از چند ماه قبل از انتخابات سفرهای استانی خود را چند برابر کردید و همه آنها هم از صداوسیما پخش میشد به […]

ادعای روحانی پول و رسانه نداشتمخطاب به آقای روحانی که بعد از پیروزی در انتخابات و در مصاحبه های و سخنرانیهای خود ادعا کرده است من پول و رسانه نداشته ام عرض میکنم که:

۱- آقای روحانی! شما از چند ماه قبل از انتخابات سفرهای استانی خود را چند برابر کردید و همه آنها هم از صداوسیما پخش میشد به خصوص که این سفرها با بودجه دولتی و با نمایش افتتاحهای تکراری و یا افتتاح پروژه های نیمه کاره کاملاً تبلیغاتی و خارج از روال معمولی کار دولت بود، پس صداوسیما بیش از همه نامزدها در اختیار شما بوده است. شما میگویید صداوسیما در اختیارتان نبوده است حال این که ۴ سال است با تحت فشار قراردادن صداوسیما به لحاظ بودجه ای، امتیازات ویژه ای را از او گرفته اید و امروز هم مدعی هستید که صداوسیما با شما نبوده است؟!

۲- آقای روحانی! شما نه تنها بیشترین استفاده را نسبت به سایر نامزدها از صداوسیما کردید بلکه تمام شبکه های ماهواره ای ضدانقلاب نیز تا انتها با شما همراهی کردند، رقبایتان را تخریب کردند، از عملکرد شما میشد حمایت کردند، مستند در حمایت از شما نشان دادند و به انواع روشها کوشیدند شما را در انتخابات یاری کنند! در صورتی که رقبا مورد تخریبهای بعضاً دروغ این قماش بودند، قماشی که برای تخریب انقلاب و انقلابیها، نیازی نیست پاسخگوی هیچ نهاد قانونی باشد و اساساً یکی از اهداف این شبکه های ضدانقلاب همین است.

۳- آقای روحانی! شما میگویید رسانه نداشته اید اما تعداد روزنامه های دولتی که رسماً و با بودجه بیت المال و با درج تصاویر تمام قد و بزرگ و تیترهای درشت به صورت روزانه از شما حمایت کردند و به رقبایتان حمله کردند اینقدر زیاد است که نمیتوان انکارشان کرد، شما چطور رپرتاژ آگهی های مستمر «ایران»، «شهروند»، «جمهوری اسلامی» و… را انکار میکنید؟!

۴- آقای روحانی! شما از رسانه هایی استفاده کردید که بدون محدودیت و نیاز به پاسخگویی تهمت زدند، لقب ساختند، تخریب نمودند و توهین کردند، آن کانالهای تلگرامی و صفحات اینستاگرامی را میگویم که با همت شما نه تنها فیلتر نشدند بلکه از سوی برخی دولتیها تغذیه خبری هم شدند، کانالها و صفحاتی که رسما از سوی برخی فرزندان دولتمردان شما اداره میشوند و به راحتی سیاست ترساندن مردم را از آن رسانه ها با قوت تمام به پیش بردید!

۵- آقای روحانی! شما میگویید پول نداشتید ولی در این انتخابات پول پخش کردید، آن هم در همین دو سه ماه آخر نزدیک به انتخابات! پول بین بازنشستگان، مقرری بگیران، یارانه بگیران، حتی کسانی که یارانه شان را قبلاً قطع کرده بودید، دهیاران و این غیر از توزیع کنسر و آزادسازی سهام عدالت اقشار بود و این غیر از پولی بود که به اذعان نیروهای ستادهای تبلیغاتی تان در آن ستادها پخش کردید.

۶- آقای روحانی! کاش به جای این که بگویید من بدون پول و رسانه رأی آوردم، خیلی صادقانه بگویید درست است که پول و رسانه داشتم ولی نقش اصلی را اینها نداشتند، بلکه نقش اول در پیروزیم جنگ روانی بی سابقه ای بود که به راه انداختم و به مردم القا کردم که اگر به من با وجود همه ناکارآمدیها، ضعفها، نجومی بگیران، محرمانه ها، رانتخوارها و مفسدان پیرامونم رأی ندهید و اگر به هر نامزد دیگری رأی دهید، کشور دچار جنگ، دیوارکشی، فیلتر، تحریم و اعدام خواهد شد.