آقای محمد باقر نوبخت، سخنگو و معاون دولت یازدهم، در شرایطی که عمر دولت متبوعش رو به پایان است گفت: «اگر تناسبی بین اختیارات و مسئولیتها تعریف شود آن وقت میتوان منصفانه قضاوت کرد که علی‌رغم همه مشکلات دولت چه تلاشهایی انجام داده است. سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت مسئله هسته‌ای را با موفقیت […]

تحریمآقای محمد باقر نوبخت، سخنگو و معاون دولت یازدهم، در شرایطی که عمر دولت متبوعش رو به پایان است گفت:

«اگر تناسبی بین اختیارات و مسئولیتها تعریف شود آن وقت میتوان منصفانه قضاوت کرد که علی‌رغم همه مشکلات دولت چه تلاشهایی انجام داده است. سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت مسئله هسته‌ای را با موفقیت پشت سر گذاشت و تحریم های مربوط به هسته‌ای برداشته شد. تحریم های جدید وضع شده ربطی به مسئله هسته‌ای ندارد».

به نظر میرسد این اظهارات آقای نوبخت، بیش از این که در جهت پاسخگویی باشد، برای فرافکنی و فرار از پاسخگویی درباره عملکرد دولت به خصوص دربرابر تحریم های جدید آمریکا بیان شده است، البته این مسئله مسبوق به سابقه بوده است و پس از وضع تحریم های جدید پس از برجام، مسئولان دستگاه سیاست خارجی، تحریم های جدید را به دلیل عدم صدور مجوز مقام معظم رهبری برای مذاکره درباره موضوعات غیر هسته ای، تلویحاً موجه دانستند، که در پاسخ به ایشان مواردی را بیان میکنم:

آقای نوبخت! این عادت زشت دولتهای قبل را کنار بگذارید که نکارآمدی هایشان را به نداشتن اختیارات لازم مرتبط میکردند! دقیقاً به استناد همان شعارهایی که برای انتخابات میدادید و به گواهی همان کلید بزرگ بنفشی که بالای سر میچرخاندید و طبق این ادعا که میگفتید هم میتوان تحریمها را یک شبه مرتفع کرد و هم حقوق هسته ای را حفظ کرد، امروز که کلی امتیاز داده اید، تنازل کرده اید و بازرسی های گسترده را پذیرفته اید، توقع داریم پاسخگوی عدم رفع تحریمهای گذشته و وضع تحریمهای جدید باشید و نه این که حرف از عدم تناسب اختیارات و مسئولیتها بزنید!

آقای نوبخت! اگر چه شما تنها مجوز مذاکرات هسته ای را داشتید و از سایر مذاکرات در موضوعات دیگر منع شده بودید ولی برخی از توافقات از جمله همین تعهد به FATF و مذاکرات و تماسهای متعدد و گاه و بی گاه آقایان ظریف و کری نشان میدهد که این دستور رهبری هم رعایت نشده است، ضمناً چگونه وقتی ثابت شده است که آمریکا در خصوص توافق هسته ای بدعهدی کرده است، شما توقع داشتید و دارید که عدم مذاکره در خصوص حوزه های غیر هسته ای، به عنوان علت ماندن تحریمهای قبلی و وضع تحریم های جدید قابل پذیرش باشد؟! آیا هنوز وقت آن نرسیده است که به قابل تعامل بودن آمریکا شک کنید؟!

آقای نوبخت! حمایت مقام معظم رهبری از دولت و برنامه اش در مذاکرات بر کسی پوشیده نیست که چگونه ایشان با وجود عدم اعتقاد به این مسیر و بدبینی به آمریکا، راه دولت را باز کردند و منتقدان را به آرامش دعوت کردند تا شما بتوانید سیاستهای خود را به پیش ببرید تا حدی که از این حمایتها سوءاستفاده کردید و خطوط قرمز معظم له و حتی شروط ایشان در اجرای برجام را علی رغم نامه روحانی مبنی بر تبعیت از این شروط، رعایت نکردید که اگر کرده بودید، امروز به راحتی توجیه نمیکردید که تحریمهای جدید، هیچکدام هسته ای نیستند!

آقای نوبخت! گویا فراموش کرده اید که مقام معظم رهبری شرط کرده بودند برای رفع همه تحریمها از اوباما تضمین کتبی بگیرید و هرگونه تحریم جدید را نقض برجام بدانید! ولی شما طوری سخن میگویید که انگار هدف از مذاکرات تنها این بود که آمریکا دیگر ما را به بهانه هسته ای تحریم نکند، بهانه تحریم را عوض کند و از بهانه های دیگر به هر میزان که خواست استفاده کند؟!! گویا هنوز نمیدانید که بهانه تحریم آمریکا محدود نیست و برای تحریم کردن از هر بهانه ای میتواند استفاده کند همانطور که تاکنون کرده است و اگر امروز همه بهانه های او را با برجامهای ۲ و ۳ و… مرتفع کنید، بهانه جدید خواهند ساخت، همانطوری که اخیراً روی مسأله سایبری مانور میکند.