از جواد کریمی قدوسی بسیار تعجب کردم وقتی گفت روحانی رد صلاحیت شده بود ولی با تهدید نظام به عدم برگزاری انتخابات، شورای نگهبان را مجبور به تأیید صلاحیت خود کرد! در صورتی که: ۱- برای زمانی که رئیس جمهور از برگزاری انتخابات شانه خالی کند، خود قانون راهکار تعیین کرده است و این مسئله […]

از جواد کریمی قدوسی بسیار تعجب کردم وقتی گفت روحانی رد صلاحیت شده بود ولی با تهدید نظام به عدم برگزاری انتخابات، شورای نگهبان را مجبور به تأیید صلاحیت خود کرد! در صورتی که:

۱- برای زمانی که رئیس جمهور از برگزاری انتخابات شانه خالی کند، خود قانون راهکار تعیین کرده است و این مسئله نمیتواند به تنهایی عاملی برای عدم رد صلاحیت نامزدی باشد کما این که قبلاً هم در برخی دوره ها، یکی از دولتها تهدید به عدم برگزاری انتخابات کرده بود که با جواب کوبنده رهبری مواجه و خودش انتخابات را برگزار کرد.

۲- اساساً شورای نگهبان اثبات کرده است که در رد صلاحیت نامزدها با کسی شوخی و تعارف ندارد، چه آن شخص هاشمی رفسنجانی یا مشایی یا احمدی نژاد باشد و چه آن فرد حتی در مراحل بدوی تأیید صلاحیت شده باشد! پس بیان چنین عبارتی قطعاً تهمتی غیرقابل پذیرش به شورای نگهبان و نظام است.

۳- نقل چنین قولی از سوی آقای کریمی قدوسی از هر منبعی بیان شده باشد، آن منبع دنبال تخریب شورای نگهبان و تضعیف نظام بوده است و خوب است آقای کریمی قدوسی از این میل عجیبش به بیان مطالب محرمانه و بعضاً غیرمستند و کذب دست بردارد و یا اگر سخنی میگوید به صحت آن اشراف داشته باشد.

۴- همانطوری که بیان کردم، اساساً ادعای کریمی قدوسی را اشتباه میدانم، لیکن حتی با فرض این که این نقل قول صحیح بوده باشد هم واقعاً متوجه نمیشوم او برای ذکر این مطلب چه دلیل و چه هدفی میتوانسته داشته باشد! آن هم کسی که عضو کمیسیون امنیت ملی است و قاعدتا باید به حفظ امنیت و اقتدار نظام توجه داشته باشد.

۵- همه دوستان انقلابی بدانند، نظام قصد ندارد تفکری که سالهاست در شیپور چاره ساز بودن تعامل با آمریکا میدمد را با روش حذفی کنار بگذارد هر چند واقعاً هم شایسته حذف باشد، حذف این تفکر و این جریان تنها زمانی درست است که مردم به مضر بودن این تفکر و به دلسوز نبودن مروجانش ایمان آورد و تا آن زمان همه نیروهای انقلابی باید در جهت اقناع مردم تلاش کنند آن هم با اطلاعات و تحلیلهایی که مستند و قابل اثبات باشد و نه اخبار موهوم پشت پرده.