در حالی که در مناظرات تلویزیونی بزرگترین انتقادی که به آیت الله رئیسی وارد میشد عملکرد قوه قضاییه در بحث پیشگیری از مفاسد و فسادستیزی بود، این مطلب با موضوع نقش قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد و پرداختن به برخی از این انتقادات تقدیم میگردد: قطعا قوه قضاییه در شیوه مبارزه با مفاسد، تسریع […]

مبارزه با مفاسد قوه قضاییهدر حالی که در مناظرات تلویزیونی بزرگترین انتقادی که به آیت الله رئیسی وارد میشد عملکرد قوه قضاییه در بحث پیشگیری از مفاسد و فسادستیزی بود، این مطلب با موضوع نقش قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد و پرداختن به برخی از این انتقادات تقدیم میگردد:

  • قطعا قوه قضاییه در شیوه مبارزه با مفاسد، تسریع در رسیدگی به آنها، تلاش برای کشف زودهنگام آنها و کمک به اصلاح قوانین از طریق لوایح قضایی میتواند در ارتقای سلامت کشور و مبارزه با مفساد موثر باشد که البته عملکرد قوه قضاییه در این موارد قابل ارزیابی است و این طور هم نیست که بالکل قابل تأیید یا نفی باشد، یعنی بالاخره همین قوه قضاییه با مفاسد زیادی برخورد کرده است و به احکام بعضاً سنگین و بازدارنده نیز ختم گردیده که سنگینی برخی از این جرائم باعث برخی انتقادات هم شده است و بعضا هم مواردی بوده که به زعم بسیاری از مردم برخورد متناسبی انجام نشده است که البته همه اینها تا با دید کارشناسی و فنی بررسی نشود چندان قابل تحلیل و قضاوت نمی تواند باشد.
  • در شکل گیری مفاسد عوامل مختلفی وجود دارند که تا آنها حذف نشوند، فساد رفع نخواهد شد که یکی از این موارد، نقایص و خلل و فرج قوانین یا مقررات موازی و دست و پاگیر در آنهاست که باعث شده است تا مفسدان به راحتی قوانین را دور بزنند و بتوانند به رانتها، تخلفات و مفاسد دلخواه خود نائل شوند یا این که در عین ارتکاب و ایجاد فساد در کشور، به عنوان متخلف یا قانون شکن شمرده نشوند که نمونه اش را در فقره حقوق های نجومی شاهد بودیم که برخی از این مفسدان، به استناد قوانین موجود تخلفی مرتکب نشده بودند در حالی که حقیقتا در برداشت از بیت المال تجاوز کرده بودند.
  • بسیاری از مفاسد ناشی از عملکرد ضعیف یا مفسده انگیز مدیران اجرایی است. مدیرانی که سهواً یا عمداً برای خود، فرزندان، بستگان و دوستان خود سفره ای را پهن میکنند و بعضا به سایر مدیران و کارکنان خود نان هم قرض میدهند تا بتوانند شبکه ای از فساد را تشکیل دهند، شبکه هایی که بعضاً به علت آلوده شدن بخشهای نظارتی در همان سازمانها یا کشف نمی شوند و یا بسیار دیر و در زمانی که فساد به مانند یک بهمن بزرگ شده، کشف میشوند. تا وقتی که مدیران اجرایی و ناظران داخلی سازمانهای اجرایی بر اساس شایسته سالاری منصوب نشوند و برخورد با مفاسد دچار تعارف باشد، قطعا این نهادها به تولید فساد و مفسد ادامه خواهند داد.
  • یکی از حربه های قدیمی دشمنان انقلاب، استفاده از اهرم تحریم بوده است و یکی از روشهای مقابله با آن، دور زدن تحریمها بوده است. اوج تحریمها را در زمانی که دشمنان خارجی و فتنه گران داخلی همدست شدند تجربه کردیم که تحریم نفت و فساد بابک زنجانی، محصول همین فضا بود. درمان این گونه مفاسد در تحقق اقتصاد مقاومتی، تلاش برای خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک، مدیریت مصرف و دوری از اقتصاد وابسته و نفتی است تا کشور حتی نیازی به دور زدن تحریم پیدا نکند، البته در همین حین، توافقات عزتمند، تقویت امنیت اطلاعات کشور و جلوگیری از رسوخ عناصر نفوذی نیز کمک کننده است.
  • برخی از مفاسد ناشی از عدم هماهنگی قوای سه گانه است که اگر چه مکلف هستند در برخورد با مفاسد با یکدیگر همکاری و هم افزایی داشته باشند اما متأسفانه همکاری ایشان غالبا جز همایش مشترک، بی فایده و پرهزینه ای که مورد عتاب مقام معظم رهبری قرار گرفت، محصولی ندارد در حالی که همه آن چه که گفته شد اعم از اصلاح قوانین، اصلاح مدیریتها، اصلاح شیوه مواجهه با مفاسد و شفافیت در اداره کشور میتوانند در سایه همکاری و هم افزایی قوای سه گانه محقق گردد، لیکن برخی سیاستزدگیها، منافع بستگان آلوده و زد و بندهای قدیمی باعث شده است تا مواجهه با مفاسد در اولیت همکاریهای قوای سه گانه قرار نداشته باشد.
  • فرهنگ عمومی متأسفانه فاقد صلابت لازم در تقبیح فساد و مفسدان است، این که برخی مفاسد در بخشی از مردم و رسانه ها به شدت تقبیح و برخی دیگر به شدت تطهیر میشود موید این مسئله است که مفسدان همیشه از یک حمایت نسبی از سوی جریانات سیاسی، رسانه ها و حتی بخشی از مردم برخوردارند و این فقر فرهنگی در مبارزه با مفاسد باعث شده است تا به آنجا پیش رویم که برخی مفاسد مثل فساد صندوق ذخیره فرهنگیان یا حقوقهای نجومی تطهیر شوند و برخی مفسدان مثل کرباسچی و شهرام جزایری قهرمان و نخبه معرفی گردند! تا زمانی که بخشی از مردم حاضر باشند در صورت مسئولیت گرفتن، ابتدا برای خود، دوستان و اقوام خود امتیاز قائل شوند قطعاً مبارزه با فساد به سادگی محقق نخواهد گردید.

وقتی به فرایند شکل گیری و شبکه ای شدن مفاسد نگاه میکنیم، متوجه میشویم که صرف تخطئه قوه قضاییه آن هم یک مقام مسئول از این قوه حقیقتاً امری غیرمنصفانه و غیرفنی است، خصوصاً اگر چنین تخطئه ای از سوی کسانی صورت گیرد که خودشان در باز کردن راه فساد و ایجاد شبکه های فساد نقش داشته اند و امروز فرزندان، برادران و دوستان خود را بر سفره رانت، قاچاق و فساد نشانده اند و برایشان خط قرمز هم قائل شده اند تا ایشان را از برخورد مصون بدارند. به امید روزی که همه قوا و نهادها و مردم در مبارزه با فساد قاطع و بدور از سیاستزدگی گام برداریم.