۸ سالی هست که از فتنه ۸۸ گذشته است، فتنه ای که با اسم رمز تقلب در انتخابات ۸۸ کلید خورد و با سکوت، پشتیبانی و بعضا همراهی علنی بزرگان اصلاح طلبی با مسئله تقلب یا تخلف انتخاباتی شدت یافت و باعث شد تا بخش بزرگی از جریان اصلاح طلبی به خروج از حاکمیت و […]

روحانی درباره انداختن قطعنامه ها در منقل بزرگان اصلاح طلبی۸ سالی هست که از فتنه ۸۸ گذشته است، فتنه ای که با اسم رمز تقلب در انتخابات ۸۸ کلید خورد و با سکوت، پشتیبانی و بعضا همراهی علنی بزرگان اصلاح طلبی با مسئله تقلب یا تخلف انتخاباتی شدت یافت و باعث شد تا بخش بزرگی از جریان اصلاح طلبی به خروج از حاکمیت و تمرد از قانون اساسی و ولایت فقیه مبتلا گردند.

فتنه ۸۸ هم به لحاظ خسارات مادی و معنوی که بر کشور و مردم وارد کرد و هم از نظر بدعت خطرناکی که در کشور ایجاد کرد به یکی از خطوط قرمز و مهم نظام در اعتبارسنجی جریانات و اشخاص تبدیل گردید و این مسئله باعث شد تا برخی از بزرگان اصلاح طلبی به دلیل عدم التزام عملی به قانون اساسی و ولایت فقیه از ورود به رده های بالای مدیریتی به حق باز بمانند.

حساسیت نظام به مسئله فتنه ۸۸ که بارها از سوی شخص مقام معظم رهبری بیان شده، باعث شده است تا همه جریانات سیاسی بدانند که تحرکاتی مانند فتنه ۸۸ اگر دنبال شوند، اولا با توجه به تجربه موفق مردم و نظام یا اساسا شکل نخواهند گرفت و یا بسیار سریعتر از قبل جمع خواهند شد و ثانیاً عدول از قانون اساسی و خدشه به منافع ملی، امنیت ملی و وحدت ملی امری به هیچ وجه قابل اغماض نیست.

و اما در فضای انتخاباتی فعلی کشور شاهدیم که آقای روحانی پس از مناظره دوم انتخاباتی که آن هم مانند مناظره اول با شکست همراه بود، به اذعان اکثر کارشناسان حامی و منتقد ایشان، به فاز جدیدی از ادبیات چالشی، هیجانی، تند، ساختار شکن و پر از توهین و تهمت وارد شده است که فراتر از هجمه به نامزدهای انقلابی و رقابت با ایشان، به کلیت نظام و ارکان مهم نظام حمله میکند.

ادبیات تند روحانی به نحو غیرقابل انکاری شبیه ادبیات اپوزیسون شده است و نه شبیه ادبیات کسی که نامزد ریاست جمهوری اسلامی ایران! این تغییر ادبیات اما با برخی واکنشهای مثبت و منفی افراد مواجه شد که برخی از افراد اصلاح طلب یا اعتدالی مثل محمد هاشمی حتی در تأیید این ادبیات، روحانی را به افشاگری و درگیری بیشتر تحریک کرده اند! که این نشان میدهد برخی حامیان روحانی، او را برای تنش و درگیری تحریک میکنند!

تجربه فتنه ۸۸ اقتضا میکرد که بزرگان اصلاح طلبی در برابر این ادبیات و فضاسازی سکوت نکند و نامزد و نیروهای طیف خود را به تکرار نکردن اشتباهات فتنه ۸۸ توصیه و رعایت قانون  و قواعد رقابت سالم وادار نماید، نه این که بازهم با همراهی خائنانه و یا سکوت غیرمسئولانه، ضربه ای دیگر را به منافع ملی و بر پیکر جریان سیاسی متبوع خود وارد آورند.

از سوی دیگر مقام معظم رهبری در سخنرانی خود در دانشگاه امام حسین(ع) خیلی صریع و شفاف به نامزدهای انتخاباتی هشدار دادند که به نحوی حرکت نکنند که به امنیت ملی خدشه وارد شود که اگر چنین کنند سیلی سختی خواهند خورد و این قطعا یک تهدید شخصی نیست، بلکه یک تکلیف حکومتی است، اصلا پذیرفتنی نیست آنهایی که با پرچم خدمت در انتخابات شرکت میکنند موجب خسارت به ملت گردند.