حسن روحانی دیروز (۱۳۹۶/۱۱/۱۷) در مصاحبه خبری با رسانه ها درباره گرانی دلار اینچنین گفت: “نرخ ارز باید به تعادل برسد/افزاش قیمت دلار دلایل تجاری و اقتصادی ندارد/افزایش نرخ ارز دلایل تبلیغاتی و روانی دارد/آینده ما از امروز حتما بهتر خواهد بود حتی در زمینه ارزی/توصیه من به مردم این است در مسیر خرید و […]

گرانی دلار افزایش نرخ ارزحسن روحانی دیروز (۱۳۹۶/۱۱/۱۷) در مصاحبه خبری با رسانه ها درباره گرانی دلار اینچنین گفت:

“نرخ ارز باید به تعادل برسد/افزاش قیمت دلار دلایل تجاری و اقتصادی ندارد/افزایش نرخ ارز دلایل تبلیغاتی و روانی دارد/آینده ما از امروز حتما بهتر خواهد بود حتی در زمینه ارزی/توصیه من به مردم این است در مسیر خرید و فروش ارز که پرریسک است قدم برندارند”

این که آقای روحانی مدعی است گرانی نرخ دلار تنها دلایل تبلیغاتی و روانی دارد کاملا غلط است، افزایش نرخ ارز ناشی از چند عامل واقعی عمده است، وقتی دولت به حفظ ارزش پول ملی توجه ندارد و با نقدینگی ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومانی، پیش‌خور کردن پولهای بلوکه شده، عدم تقویت توان اقتصادی و… از ارزش پول ملی می‌کاهد، خب طبیعی است برای آن که این کاهش ارزش پول ملی در قالب تورم یا افزایش نرخ ارز خود را نشان ندهد، دولت به تحمیل رکود، واردات بی‌رویه و تزریق ارز اقدام کند اما این اقدامات تنها می‌توانند فنر نرخ ارز و فنر تورم را فشرده کنند، نه این که برای همیشه آن را مهار نمایند؛ در همه دولت‌ها هم تجربه شده است که بالاخره این فنر در خواهد رفت و کاهش ارزش پول ملی اثرش را روی نرخ‌های ارز و تورم به صورت جهش نشان خواهد داد که امروز این واقعه، به دلیل عدم توان دولت برای تزریق ارز کافی به بازار (به اذعان نوبخت) و به دلیل ورشکستگی موسسات مالی و کم‌رمقی بانکها و بورس که دیگر قادر به جذب نقدینگی مردم نیستند و به دلیل اثبات ناکارآمدی برجام و در اثر عدم کفایت دولت و بانک مرکزی در مدیریت اقتصاد کشور، در حال نمود و بروز یافتن است؛ آری! امروز جهش نرخ ارز محصول چند سال بی‌عرضگی دولت در اجرای سیاستهای کلان و معطل شدن بر نقاط خیالی است و اگر کارهای تبلیغاتی و روانی رخ داده باشد این از سوی دولت بوده است که کوشیده رویاهای خود را به اسم حقیقت به خورد مردم بدهد.