اخیراً مشاهده میشود که برای فتنه گران و حامیان فتنه ای مانند فیاض زاهد و موسوی لاری و … مجوز سخنرانی جهت تطهیر و قبح زدایی از جریان فتنه و بازگشت ایشان به نهادهای تصمیم سازی و تصمیم گیری صادر می شود و این در حالی است که بعد از ۶ سال و اندی همه […]

moosavi-lariاخیراً مشاهده میشود که برای فتنه گران و حامیان فتنه ای مانند فیاض زاهد و موسوی لاری و … مجوز سخنرانی جهت تطهیر و قبح زدایی از جریان فتنه و بازگشت ایشان به نهادهای تصمیم سازی و تصمیم گیری صادر می شود و این در حالی است که بعد از ۶ سال و اندی همه از ماهیت و خاستگاه فتنه و حامیان و عمالش اطلاع داریم و همه می دانیم که فتنه خط قرمز نظام، قانون، رهبری، مجلس و شورای نگهبان در تأیید صلاحیت ها و یا رأی اعتمادها بوده و هست. همه می دانیم که شخص رئیس جمهور و وزرایش همگی در ابتدای کار، یک به یک در این خصوص مواضع شفافی گرفتند تا مورد تأیید نهادهای نظارتی و مجلس قرار گرفتند و آنهایی که مواضعشان در مورد فتنه مشخص نبود نتوانستند اعتماد شورای نگهبان و مجلس را بگیرند و تلاش امروز برخی از بخشهای دولت برای تطهیر فتنه و عمال فتنه هرگز نمی تواند قابل اغماض باشد و باید حتماً مورد توجه مجلس قرار بگیرد و نباید طوری باشد که اگر وزیری رأی اعتماد گرفت، دیگر گمان کند هرکاری که خواست می تواند انجام دهد و این در صورتی است که همین دولت برای صدور مجوز به برخی سخنرانان انقلابی که جرمی هم مرتکب نشده اند مجوز صادر نمی کند و حتی بعضاً مجوزهای صادره را لغو میکند و با این خط فکری و اجرایی نمی توان از امت حزب الله توقع داشت مانند مجلس و یا نهادهای حاکمیتی ساکت بنشیند و هیچ اقدامی به عمل نیاورد و شاهد فرصت یافتن کسانی باشند که قبلا ثابت کرده اند هیچ التزامی به قانون اساسی، اسلام، امام و رهبری ندارند و به دنبال فرصتهای دیگر می گردند و در چنین شرایطی انتخاب گزینه مناسب برای واکنش در برابر این تحرکات از سوی مردم و امت حزب الله، امری بسیار مهم است چرا که هم نباید در قبال این خیانت ها سکوت کرد و هم نباید حریم قانون را خدشه دار نمود و هم نباید موجب مظلوم نمایی کسانی شد که خود بیشترین ظلم و خیانت را در حق مردم روا داشته اند. لذا مختصراً چند بند را در این خصوص جمع بندی می نمایم:
۱⃣ لزوم جدی گرفتن و مطالبه گری از نهادهای صادر کننده مجوز و نهادهای نظارتی در خصوص عملکرد وزرا در قبال خط قرمزِ فتنه.
۲⃣ اهمیت در صحنه بودن ائمه جمعه در خصوص حضور عناصر فتنه و  هدایت نیروهای مومن به پرهیز از اقدامات خلاف قانون و تلاش برای تأثیر گذاری در ابطال مجوز برای برنامه های تطهیر کننده عناصر فتنه.
۳⃣ لزوم در صحنه بودن و حساسیت و رصد مردم نسبت به بازگشت عناصری که قبلاً عدم التزامشان به قانون، انقلاب، اسلام، امام و رهبری را اثبات کرده اند.
۴⃣ اهمیت انتخاب برخورد مناسب در خصوص این مسائل و ممانعت از عدول از موازین قانونی به نحوی که ضمن شنیده شدن صدای اعتراض، از هرگونه توهین و مظلوم نمایی طرف های مقابل جلوگیری گردد.
۵⃣ استفاده از ظرفیت بالای رسانه، شبکه های اجتماعی، تجمع های آرام در همان محل دارای مجوز، تلاش برای سوال و جواب های اصولی از عمال فتنه و افشای ماهیت خائنانه ایشان، بکار بردن شعارهای انقلابی و دست نوشته های مورد تأیید، پرهیز از بکار بردن شعارهای تند و ممانعت از هرگونه اقدامات خلق الساعه.