خاتمی گفته است موج و کمپین پشیمانم یک دسیسه علیه دولت است! این سخن یعنی این که او هنوز ظرفیت لازم برای فتنه گری را از دست نداده است! او مثل دیگر سران فتنه هر جا که برایشان نصرفد و باختی را با چشم مشاهده کند، حتی اگر این باخت، پشیمانی حامیان قدیم خودشان باشد، […]

خاتمی خاتمی کمپین پشیمانمخاتمی گفته است موج و کمپین پشیمانم یک دسیسه علیه دولت است! این سخن یعنی این که او هنوز ظرفیت لازم برای فتنه گری را از دست نداده است! او مثل دیگر سران فتنه هر جا که برایشان نصرفد و باختی را با چشم مشاهده کند، حتی اگر این باخت، پشیمانی حامیان قدیم خودشان باشد، آن را هم انکار میکند و دسیسه می‌داند! مثل کروبی که گفت در سال ۱۳۸۴ خوابیدم که نتیجه برعکس شد و در سال ۱۳۸۸ با وجود عقب افتادن از آرای باطله، مثل نفر دوم انتخابات مدعی بود حقش ضایع شده است! یا مثل میرحسین موسوی که در عین باخت با فاصله بالا، توهم برد با فاصله زیاد زد! یا مثل زهرا رهنورد که با فرضیه مضحک فرزند آذربایجان و داماد لرستان، باخت را انکار می‌کرد! یا مثل هاشمی و فرزندانش که باختهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ را نمی‌پذیرفتند و حتی از صبح انتخابات می‌گفتند اگر ما پیروز نشدیم یعنی تقلب شده است! و مردم به خیابان بریزند!

آری! این قماش که امروز کمپین پشیمانم را یک دسیسه میخوانند، همانها هستند که بودند! روزی که رأی مردم به نفع‌شان باشد، حامی دموکراسی و رأی مردم می‌شوند! و روزی هم که رأی و نظر مردم به نفع‌شان نباشد یا دسیسه است، یا تقلب، یا تخلف و یا مردم بی سواد هستند! اینها در یک جا می‌گویند کسانی که حرف از توطئه‌های آمریکا می‌زنند، توهم دارند! و همین ها کمپین پشیمانم تعدادی سلبریتی را یک توطئه می‌خوانند! اینها بیش از خطری که برای اسلامیت نظام دارند برای جمهوریت آن خطرناک هستند! بی‌خود نیست که رهبر فرزانه انقلاب روی فتنه حساس هستند! بی‌دلیل نیست که فتنه خط قرمز نظام است! و بی‌جهت نیست که دشمنان انقلاب هر چه توانستند در حمایت از فتنه و فتنه‌گران مایه گذاشتند!