این که یک نشست خودمانی و خودجوش بدون بنر و اعلامیه و تبلیغات میدانی و تنها مبتنی بر شبکه های مجازی بین فعالان جوان انقلابی و حزب اللهی یک استان صورت گیرد فی ذاته اقدامی کم نظیر و با ارزش است، همین جوانان انقلابی در زمان فتنه ۸۸ با استفاده از همین فضای مجازی و […]

گردهمایی خودجوش جوانان انقلابی گیلاناین که یک نشست خودمانی و خودجوش بدون بنر و اعلامیه و تبلیغات میدانی و تنها مبتنی بر شبکه های مجازی بین فعالان جوان انقلابی و حزب اللهی یک استان صورت گیرد فی ذاته اقدامی کم نظیر و با ارزش است، همین جوانان انقلابی در زمان فتنه ۸۸ با استفاده از همین فضای مجازی و شبکه های اجتماعی بسیاری از شبهات و تهمت ها را پاسخ گفتند و توطئه های سنگین دشمن را در کشته سازی و اتهامات گسترده به مقامات و نهادهای نظام، افشای نقشه های دشمنان، هم آهنگی و هماهنگی رسانه های بیگانه و سیاستمداران متخاصم خارجی با مسیر فتنه گران، ابعاد خسارت های فتنه و …. خنثی کردند و اگر تلاش های جوانان انقلابی نبود مطمئناً فتنه در ۹ دی ۸۸ جمع نمی شد.
از سوی دیگر این سوال مطرح می شود که وقتی که همین شبکه ها در خدمت سایر گروه های قرار می گیرد و مثلاً برای تجمعات گسترده برای تدفین یک هنرمند به کارگیری می شود، چرا جوانان انقلابی نباید از ظرفیت شبکه های اجتماعی در راه اعتلای آرمان های خود و شبکه سازی استفاده نکنند؟ به چه دلیل در حالی که خواه یا ناخواه شبکه های اجتماعی و فضای مجازی، تأثیرات خود را در اجتماع می گذارند، نباید در جهت ارتقا و پیشرفت انقلاب اسلامی ایران و حرکت در مسیر ولایت استفاده شوند؟
نشست دوستانه جوانان انقلابی در ۹ دی ۹۳، به مانند فعالیت ایشان برای تحقق حماسه ۹ دی ۸۸، خودجوش و بدون درخواست بزرگتران انقلابی انجام شد، چرا که فتنه ی ۸۸ به جوانان اثبات کرد که سالک خط ولایت نباید منتظر هیچ چیز حتی بزرگترها بماند، بلکه باید در وقت نیاز، سراسیمه به وسط میدان بدود، حتی اگر بصیرت بزرگان ایشان را در شناخت تکلیف یاری نکرده باشد و یا درگیر سبک سنگین کردن های منافع سیاسی و مصالح موقعیتی خود مانده باشند.
نشست خودمانی ۹ دی ۹۳ جوانان انقلابی گیلان، اصلاً برای بی احترامی به بزرگترهای انقلاب نبود، بلکه یک مانور بدون تکلف و تکلیف مدارانه در صحنه ی انقلاب بود، از همان حضورها که جوانان انقلابی قدیم، در پیروزی انقلاب و دفاع حق علیه باطل رخ می داد و تنها در جهت تبعیت از مسیر انگشت اشاره ی معمار کبیر بود و در این حضور هرگز منتظر امر و اجازه ی حتی پدر و مادر هم نمی ماندند و پدر و مادران نیز به همین فرزندان شان که بعضاً با پیکر خونین به دیدار حق شتافتند، افتخار می کنند و امروز هم جریان جوان انقلابی چنین توقعی از بزرگوان صحنه ی انقلاب دارند، توقع تحمل، هدایت و حمایت لطفی است که بزرگان انقلاب به برادران کوچک خود می کنند تا پشتوانه ی انقلاب با حضور مؤثرتر جوانان انقلاب غنا یابد.
مطمئناً دورهم نشینی جوانان انقلابی هرگز در جهت دوری گزینی ایشان از بزرگان و باسابقه های انقلابی نیست که اگر چنین بود سخنران اصلی خود را از میان باسابقه های انقلابی استان انتخاب نمی کردند و چه بسا یکی از ثمرات این دورهم نشینی ها استفاده ی بیشتر و متشکل تر از بزرگان اصولگرایی باشد و تقویت شبکه سازی نسل جدید انقلاب و اتصال ایشان با نسل قدیم انقلاب باشد و امیدواریم که در همه ی نشست های جوانان انقلابی از توصیه ها و نصایح بزرگان و باسابقه های انقلابی استانی و کشور نهایت تلمذ را داشته باشیم.