اخیراً نامه ای منسوب به حسین انصاری راد، از نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم درباره حصر سران فتنه خطاب به امام خامنه ای منتشر گردیده است، نامه انصاری راد یک محتوای اصلی دارد که همانا تحریف فتنه است که پس از آن نتیجه میگیرد اگر در شرایط حصر اتفاقی برایشان بیفتد به کشور، اسلام و […]

اعدام سران فتنه حصر سران فتنه رفع حصر کروبی

اخیراً نامه ای منسوب به حسین انصاری راد، از نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم درباره حصر سران فتنه خطاب به امام خامنه ای منتشر گردیده است، نامه انصاری راد یک محتوای اصلی دارد که همانا تحریف فتنه است که پس از آن نتیجه میگیرد اگر در شرایط حصر اتفاقی برایشان بیفتد به کشور، اسلام و روحانیت و رهبری خسارت وارد میشود و بعد به دستورات امام برای حفظ حرمت قانون اساسی اشاره کرده و در نهایت از امام خامنه ای خواسته است که در جهت حرمت قانون اساسی و جلوگیری از خسارت به کشور، دستور فوری به رفع حصر دهد که در جواب به این استدلال، به هر چهار بخش از نامه انصاری راد پاسخ خواهم داد:

انصاری راد ادعا کرده است که کروبی و موسی و رهنورد شبهه ای داشته اند و در برخی مسائل نظری مخالف داشته اند و میگوید ایشان نه در دعوت به تظاهرات، نه در اداره آن، نه در شعارهایی که در آنها داده شد و نه در سوءاستفاده ای که از این تظاهرات و شعارها از سوی اراذل و اوباش و ضدانقلاب شد نقشی نداشته اند که این موارد بسیار غلط است و شاهد آوردن از افرادی مثل صادق زیباکلام و علی مطهری در حالی که تعداد معتنابهی بیانیه و دعوت از سوی سران فتنه برای آوردن مردم به خیابانها وجود دارد که اجازه استناد به اظهارات هیچ شاهد حتی عادلی را نمیدهد چه رسد به امثال صادق زیباکلام و علی مطهری!

حصر سران فتنه نامه حسین انصاری راد به مقام معظم رهبرینکته دیگر این که برخلاف ادعایی که در نامه انصاری راد مطرح میشود، بحث فتنه اصلا موضوع اختلاف سلیقه نبود، بحث ادعای تقلب گسترده مهندسی شده بود. ادعایی که از ماهها قبل در شیپورش میدمیدند و در صبح، ظهر و شب انتخابات هم آن خط را دنبال کردند و نهایتاً هم به جای حرکت در مسیر قانونی، از مردم خواستند تا خیابانها را خالی نکنند و کف خواسته های خود را نیز ابطال انتخابات قرار دادند و در این مسیر نه حرمت قانون اساسی، نه احترام جایگاه ولایت فقیه و نه التفات به منافع ملی، امنیت ملی و وحدت ملی را مد نظر قرار ندادند.

نکته بعد این که برای هر عقل سلیمی قابل پیش بینی بود که دعوت مستمر برای تجمع غیرقانونی به خیابان که از شبهای قبل از انتخابات تا یک سال و نیم پس از انتخابات ادامه داشت قطعاً نمیتوانست با مدیریت و کنترل همراه باشد و این مسئله را شخص امام خامنه ای هم به سران فتنه گوشزد کردند که رشته کار از دستتان در میرود و این مسیر را ادامه ندهید که عدم توجه آنها به این نصیحت، به معنی پذیرش مسئولیت عواقب آن لشگرکشیهاست که به تدریج به سمت اغتشاش، همراهی با دشمن، گرا دادن به تحریمها و امیدواری دشمن به براندازی حرکت کرد.

حتی اگر فرض کنیم نگاه فتنه گران در ابتدا تنها شبهه در سلامت انتخابات بود و این شبهه بود که باعث میشد ایشان بدون توجه به قانون اساسی، منافع کشور و نظر ولایت فقیه به دعوت به اغتشاش ادامه دهند اما این رفتارشان نبود که به حصر انجامید بلکه وقتی ایشان در بهمن ۱۳۸۹ که حدود یکسال و نیم از انتخابات گذشته بود، دعوت به تکرار مدل اغتشاشات سوریه برای براندازی جمهوری اسلامی کردند، اثبات شد که مسئله ایشان انتخابات نیست بلکه براندازی نظام جمهوری اسلامی است، پس این که این را نادیده بگیریم و جرم خیانت سران فتنه را به اختلاف سلیقه بکاهیم حتی اگر در قامت دوستدار انقلاب و امام و رهبری باشد، خیانت محض است.

حصر سران فتنه نامه انصاری راد به رهبری رفع حصر

و اما این که انصاری راد از امام خمینی(ره) گواه آورده است تا امام خامنه ای را دعوت به رعایت قانون اساسی در قبال سران خائن فتنه کند از این جهت ایراد اساسی دارد که میکوشد حصر قانونی سران فتنه را غیرقانونی جلوه دهد، در حالی حصر سران فتنه مصوبه شورای امنیت ملی است که عطف به ماده ۱۷۶ قانون اساسی قانونی است و نه تنها قانونیست، بلکه حصر درباره افرادی با جرائم بسیار سبک تر از سران فتنه در زمان حضرت امام خمینی(ره) که گویا شاخص جناب انصاری راد هست رخ داده است چه رسد به سران فتنه که رسما و صراحتا به سمت براندازی رفتند.

حصر سران فتنه برای جلوگیری از استمرار اقدامات تفرقه افکنانه، براندازانه و برخلاف امنیت ملی بود تا رابطه ایشان با رسانه ها قطع گردد و این بر بستری کاملاً قانونی انجام شد و نظام کوشید ضمن حفظ منافع کشور و رعایت قانون، سران خائن فتنه را از رأفت اسلامی برخوردار سازد والا جرم فتنه گران اینقدر بود که ایشان را در همان ماههای اول پس از فتنه به دار مجازات بیاوزید نه این که در کنار خانواده و از رفاهیاتی مثل سفر، اقامت در ویلا، استخر و بهترین خدمات درمانی برخوردار باشند و امروز اگر کسی رأفتی بیش از این را برای سران فتنه خواستار است باید بداند که رفع حصر از این خائنان بدون این که بر عدم تکرار رفتار خائنانه گذشته تعهد دهند، برخلاف منافع ملی و حکمت و ظلم بر کل کشور است.