اخیرا مطالبی در فضای مجازی مطالبی با موضوع قیاس جلیلی و جمنا منتشر شده است که برخی از حامیان دکتر جلیلی اصرار داشتند نظرم را درباره آن مطالب بدانند که در پاسخ به این دوستان عزیز نکاتی را عرض میکنم: این که اقدامات اصلاحی جبهه مردمی نیروهای انقلابی در خصوص افزایش کمیت و کیفیت تشکیلات […]

قیاس جلیلی و جمنااخیرا مطالبی در فضای مجازی مطالبی با موضوع قیاس جلیلی و جمنا منتشر شده است که برخی از حامیان دکتر جلیلی اصرار داشتند نظرم را درباره آن مطالب بدانند که در پاسخ به این دوستان عزیز نکاتی را عرض میکنم:

این که اقدامات اصلاحی جبهه مردمی نیروهای انقلابی در خصوص افزایش کمیت و کیفیت تشکیلات خود را نهایی کند امری است قابل انتقاد است و حتی شخصا هم در جلسه دو ماه پیش شورای مرکزی جمنای استان گیلان با نمایندگان جمنای کشوری این انتقاد را صراحتا بیان کردم و حتی توضیح دادم که به طول انجامیدن این اصلاحات موجب خواهد شد تا شروع فعالیتهای میدانی این بارهم با شائبه صرفا انتخاباتی بودن مواجه شود.

این که حتی اگر فرض کنیم کارکرد جمنا برخلاف وعده هایی که داده شد صرفا انتخاباتی بود و سازوکاری برای وحدت حداکثری برای رسیدن به نامزد واحد در جریان انقلابی (با طیفها و سلایق متفاوتش) را دنبال میکرد بازهم اقدامی قابل تقدیر و قابل پذیرش بود و نباید این اقدام را به خصوص در شرایطی که جریانات غیرانقابی و حتی ضدانقلابی در تقابل با انقلاب به صورت تشکیلاتی و منسجم عمل میکنند، کم اهمیت و غیر ضروری دانست.

قیاس جلیلی و جمنا و فعالیتهایشان را درست نمیدانم چرا که جمنا، تشکیلاتی است که از افراد متعدد با عیارهای مختلف انقلابی تشکیل شده است و در کنار برخی از اعضای جمنا که متأسفانه یا خوشبختانه خبری از ایشان نیست، برخی نیروهای انقلابی جمنا نیز امروز در سنگرهای رسانه، مجلس، دانشگاه و… به صورت فردی یا با تشکلات خود مشغول اثرگذاری هستند، لذا ضمن احترام به مجاهدتهای مخلصانه آقای جلیلی، این که بگوییم در کشور و بین نیروهای انقلابی فقط ایشان فعال هستند و دیگران خصوصا اگر عضو جمنا بوده باشند بیکار نشسته اند را منصفانه نمیدانم.

و اما در نهایت آرزو میکنم آقای دکتر جلیلی مدام بر تشکیلاتی بودن کارهایشان بیفزایند و در کنار ورود به عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، کادرسازی در نیروهای انقلابی را به جد دنبال کنند، جمهوری اسلامی به تشکلات انقلابی فعال و پویا بسیار نیازمند است. شرایط امروز کشور طوری نیست که بتوان با کارهای انفرادی در برابر کار تشکیلاتی غیرانقلابیها که بعضا ضدانقلاب و رسانه هایشان هم به ایشان میپیوندند، موثر واقع شد.