آیت الله رئیسی در مصاحبه اخیر خود درباره تحریمها گفته‌اند که تحریم یک فرصت برای توانمند شدن است که این جمله مورد انتقاد شدید مخالفان قرار گرفته و به استقبال کردن از تحریمها ترجمه شده است که لازم دیدم چند نکته درباره عبارت فرصت تحریم توضیح دهم: ۱- نگاه آیت الله رئیسی به مسئله تحریم، مختص […]

اقتصاد مقاومتی فرصت تحریمآیت الله رئیسی در مصاحبه اخیر خود درباره تحریمها گفته‌اند که تحریم یک فرصت برای توانمند شدن است که این جمله مورد انتقاد شدید مخالفان قرار گرفته و به استقبال کردن از تحریمها ترجمه شده است که لازم دیدم چند نکته درباره عبارت فرصت تحریم توضیح دهم:

۱- نگاه آیت الله رئیسی به مسئله تحریم، مختص ایشان نیست، بلکه کاملاً با اصول انقلاب هم خوانی دارد، حضرت امام خمینی(ره) در موارد متعددی تحریمها را «تحفه آسمانی»، «تحفه الهی» و «عامل خودکفایی» را خواندند و مقام معظم رهبری نیز در مواردی متعددی که تحریمها باعث خودکفایی یا پیشرفت در امری خاص شده بود، از عباراتی مثل «برکت تحریم» یا «فرصت تحریم» استفاده کردند.

۲- هر رخدادی میتواند فرصتها و تهدیدهایی ایجاد کند و تحریم هم اگر چه در کوتاه مدت، زحمت و محدودیت ایجاد میکند اما اگر فرصت تحریم به درستی مدیریت شود، میتواند به توانمندی اقتصادی کشور منجر شود، کما این که توانمندی های بزرگی در بخشهای نظامی، علمی، فضایی، هسته‌ای و… به همین واسطه کسب کردیم.

۳- وقتی می گوییم فرصت تحریم میتواند به توانمندی اقتصادی کمک کند، اصلا به معنی خارج شدن از برجام و تسریع به سمت تحریمها نیست بلکه همانطوری که خود آیت الله رئیسی گفت، برجام با تمام نقاط ضعفش به عنوان یک توافق برقرار خواهد ماند لیکن ما برای احقاق حقوقمان در برجام، در کنار پیگیری های حقوقی، باید به تقویت مواضع و توانایی های خود نیز بپردازیم.

۴- این باور آیت الله رئیسی که “تحریم فرصتی برای توانمندی است” برعکس این القائات که “خزانه خالی است” یا “حتی آب خوردن و هوای ما هم به رفع تحریم مربوط است”، هم روحیه خودباوری ما را می افزاید و هم از عطش و وابستگی دشمن به اهرم تحریم می کاهد، اصلاً کدام انسان عاقلی به خود اجازه میدهد در برابر دشمن، از نقاط ضعفش بگوید آن هم با بزرگنمایی؟!

۵- تحریمها نه تنها قابل مدیریتند بلکه قابل پیشگیری هم هستند، اما نه با اظهار عجز و ناتوانی! بلکه با بکارگیری اقتصاد مقاومتی و دمیدن روح خودباوری در کشور و مردم! اقتصاد مقاومتی با کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور در برابر تحریمهای فعلی و تحریمهای احتمالی آینده، باعث بالا رفتن هزینه تحریم برای دشمن و خستگی و انصراف از استفاده مکرر از اهرم تحریم میگردد.

۶- تنها چاره رفع تحریم، اجرای اقتصاد مقاومتی و تقویت بنیه اقتصادی است والا اگر ۱۰ برجام و تنازل دیگر هم داشته باشیم ولی همچنان در برابر تحریم ضعف داشته باشیم، دشمن دست از تحریم به بهانه های دیگر و حتی بهانه های جدید برنخواهد داشت، همانطور که بعد از توافق هسته ای، زمین تحریمها را به مسائل دیگر انتقال دادند.