وزیر اطلاعات درست در زمانی که مسئولان قضایی از احتمال اعلام جرم علیه او بابت برخی کانالهای معاند سخن گفتند و در زمانی که برخی منابع از ارتباط یک وزیر با آمدنیوز صحبت کردند، مدعی تذکر به مرتبطین آمدنیوز شد و این ادعا در کنار برخی دیگر از وقایع بسیار قابل تأمل و مهم است: […]

علوی وزیر اطلاعات تذکر به مرتبطین آمدنیوزوزیر اطلاعات درست در زمانی که مسئولان قضایی از احتمال اعلام جرم علیه او بابت برخی کانالهای معاند سخن گفتند و در زمانی که برخی منابع از ارتباط یک وزیر با آمدنیوز صحبت کردند، مدعی تذکر به مرتبطین آمدنیوز شد و این ادعا در کنار برخی دیگر از وقایع بسیار قابل تأمل و مهم است:

۱- این امکان منتفی نیست که وزیر اطلاعات برای توجیه ارتباطش با آمدنیوز، مدعی شده باشد از این ارتباط، برای تذکر به مرتبطین آمدنیوز استفاده میکرده است در صورتی که انتشار اخبار طبقه بندی شده و بسیار محرمانه نشان میدهد که ارتباط دولتیها با آمدنیوز بیشتر از تذکر دادن است.

۲- اظهارات وزیر نشان میدهد که مرتبطین آمدنیوز در کشور ناشناس نیستند و برای وزارت اطلاعات شناخته شده هستند و این یعنی اگر برخورد جدی رخ نمیدهد به این دلیل است که اعتقادی به این کار وجود ندارد.

۳- وقتی وزیر اطلاعات مدعی تذکر به مرتبطین آمدنیوز میشود یعنی این همه توهین، تهمت و تخریب علیه امام خامنه‌ای، سپاه، نهادهای انقلابی و شخصیتهای حقیقی و خوش رقصی برای دشمنان، برای او تنها به تذکر نیاز دارد.

۴- اینها یعنی حالا که ارتباط دولت با آمدنیوز اثبات شده است او بازهم حاضر نیست با این کانال برخورد جدی نماید چرا که روحانی پیروزیش را در انتخابات قطعا مدیون این کانال ضدانقلاب است.

۵- اینها یعنی همانطوری که دولت در انتخابات ۹۶ آمدنیوز را مکمل رقیب هراسیهای روحانی مورد استفاده قرار داد، از این رسانه ضدانقلاب برای پیشبرد اهدافش در آینده همچنان استفاده خواهد کرد.

۶- این اظهارات در زمانی بیان میشود که وزیر ارتباطات اصرار دارد اینترنت را به صورت نامحدود بفروشد و دولت میخواهد مدیرکلی در وزارت اطلاعات را به وزارت ارتباطات برساند! که این قطعاً میتواند برای ترویج شبکه‌های اینترنتی علیه نظام و رهبری و جریان انقلاب و در تقابل با صداوسیما باشد.

۷- با توجه به اعلام مقامات قضایی درباره احتمال اعلام جرم علیه وزیر اطلاعات بابت عدم برخورد با کانالهایی مثل آمدنیوز، ولی امروز قوه قضاییه میتواند برای برخورد با متخلفین مرتبط با آمدنیوز، اطلاعات مرتبطین آمدنیوز را از وزارت اطلاعات مطالبه نماید.