مقام معظم رهبری بعداز سلامتی کامل شان و حین مرخصی از بیمارستان در مصاحبه ای گفتند که تفریح این چند روزشان شنیدن اظهارات مقامات آمریکایی در خصوص مقابله آمریکا با داعش بوده است، اگر چه به این لحاظ که عدو سبب انبساط خاطر رهبرمان شده است خوشحالم، لیکن حیف می دانم از کنار این طنز تلخ […]

مقابله آمریکا با داعشمقام معظم رهبری بعداز سلامتی کامل شان و حین مرخصی از بیمارستان در مصاحبه ای گفتند که تفریح این چند روزشان شنیدن اظهارات مقامات آمریکایی در خصوص مقابله آمریکا با داعش بوده است، اگر چه به این لحاظ که عدو سبب انبساط خاطر رهبرمان شده است خوشحالم، لیکن حیف می دانم از کنار این طنز تلخ تاریخی به سادگی بگذرم، به وجود آمدن موقعیت طنز معمولاً از پدید آمدن یک موقعیت با ابعاد متضاد رخ می دهد که مثال بارز آن در ضرب المثل های ایرانی پرشمار دیده می شود و این موقعیت ها و موضع گیری های متناقض اینقدر در اظهارات مقامات آمریکایی به فور دیده می شود که ایشان را به دلقک ترین های عصر معاصر تبدیل می کند، مگر این که کسی از بدیهی ترین حقایق جهان خبر نداشته باشد.مقابله آمریکا با داعش
چطور می توان عبارات زیر را خواند و به طنز موجود در آنها پی نبرد؟!
این که آمریکا با تمام توان مالی و حقوقی و نظامی اش از تروریسم حکومتی رژیم صهیونیستی حمایت بی قید و شرط کند و علناً خودش را پایبند به این حمایت اعلام کند و در عین حال هم بزرگترین مدعی مبارزه با تروریسم باشد!

حمایت اسرائیل از داعش

این که آمریکا مدافع و حامی گروهک تروریستی منافقین باشد که صدها تن از مردم و منتخبین این ملت را به خاک و خون کشیده است و در همان حالت نیز ما را به رعایت نکردن حقوق بشر و دموکراسی محکوم کند!
این که آمریکا علی رغم بکارگیری بمب هسته ای در ژاپن و حمله به هواپیمای مسافربری ایران و تجاوزهای غیرقانونی به سایر کشورها مدعی شود که مدعی العموم، حامی صلح و نظم دهنده ی جهان است!
این که از آمریکا و کشورهای متحدش اعم از کشورهای غربی و عربی، نیروی انسانی (که بهتر است بگویم نیروی حیوانی) و پول برای داعشی ها ارسال شود تا با دولت های سوریه و عراق بجنگند و بعد همان کشورها جمعی را برای مبارزه با داعش تشکیل دهند!
این که مفتی های مفتخور حکومت عربستان سعودی برای تکمیل عیش داعشی های تکفیری فتوای جهاد و جهاد نکاح و جهاد غارت بدهند تا با قتل، غارت و زنا ایشان را مورد حمایت قرار دهند و بعد همین حکومت سعودی بیاید و پرچم جهاد با جهادگران!!! داعشی را بلند کند!حمایت غرب از داعش
این که رژیم صهیونیستی به عنوان شریک قطعی آمریکا خدمات درمانی و پزشکی به داعش عرضه کند و حتی بالاترین مسئولان این رژیم غاصب و قاتل شخصاً به عیادت و نوازش ایشان بروند و آن وقت شرکای همین رژیم مدعی باشند که می خواهند با داعش مقابله کنند!
این که کشوری که حامی اسرائیل است، حامی صدام بوده است، حامی و به وجود آورنده طالبان و داعش بوده است، حامی منافقین بوده و هست، حامی رژیم های پادشاهی پهلوی و عربی بوده و هست، اینچنین در دنیا خودش را به عنوان فرمانده! مبارزه با گروه تروریستی داعش جلو بیندازد و خنده دارتر این که لشگرش نیز همان سربازان حامی تروریست باشند و بازهم این که برخی از مردمان همین کشورها و سایر کشورهای دنیا تحت الشعاع شبکه های اغواگر رسانه ای همین مدعیان، تلخ ترین طنز معاصر را با جدیت گوش و باور می کنند!