در پاسخ به آنهایی که زبان به اعتراض باز کرده اند که «چرا اینقدر روی شهید حججی مانور میدهید؟! پس بقیه شهدای مدافع حرم چه؟!» میگویم: همانطوری که بین همه امامان هدی علیهم السلام که کل شان نور واحد هستند، حضرت امام حسین علیه السلام، شاخصی شدند برای شهادت و یادآوری شهادت و مرثیه سرایی […]

شهید حججی شهدای مدافع حرمدر پاسخ به آنهایی که زبان به اعتراض باز کرده اند که «چرا اینقدر روی شهید حججی مانور میدهید؟! پس بقیه شهدای مدافع حرم چه؟!» میگویم:

همانطوری که بین همه امامان هدی علیهم السلام که کل شان نور واحد هستند، حضرت امام حسین علیه السلام، شاخصی شدند برای شهادت و یادآوری شهادت و مرثیه سرایی و روضه، هیچ ایرادی ندارد که یک شهید خاص مدافع حرم به شاخصی برای تمرکز بیشتر برای درک مقام شهدای مدافع حرم تبدیل شود.

این که شهید حججی به یک شاخص بین شهدای مدافع حرم تبدیل شدند ابدا به معنی پایین آوردن مقام سایر شهدای مدافع حرم نیست؛ همانطوری که تمرکز بر مقام حضرت اباعبدالله و جایگاه ایشان و مرثیه و روضه درباره ایشان به به معنی پایین آوردن مقام سایر امامان شهید علیهم السلام نیست.

قطعا هر شهیدی مشخصه های ممتازی دارد و هر چه قدر برای شناختن این مشخصه ها و زوایا تلاش شود کم است؛ کما این که خود امام خامنه ای، شناساندن شهدا را کمتر از خود شهادت ندانسته اند؛ اما با این وجود، بعضاً شهیدی به دلیلی خاص مثل آنچه که برای شهید حججی رخ داد، با کمترین تلاش ما جهانی میشود.

شهید حججی به واسطه کلیپی که با نیت تحقیر و توسط خود تکفیریهای ملعون منتشر شد، در کمترین زمان ممکن تبدیل به یک چهره ملی و حتی جهانی شد که قطعا آن نگاه نافذ، شجاعت بارز، عزت در حین اسارت به دست وحوش تکفیری، پس زمینه ای یادآور کربلا و غروبی نشاندار از عاشورا، در این جهانی شدن موثر بود.

به نظر میرسد معرفی گسترده شهید قبل از این که به علم و اراده و اختیار هیچ مخلوقی ارتباط داشته باشد، براساس حکمت رب الشهداء که شاهد غربت و عزت این شهید بود رخ داده است تا شهید حججی به حجتی جلی تبدیل کرد و باعث خلع سلاح کسانی شد که بارها کوشیده اند مجاهدت مدافعان حرم را تحقیر کنند.

و نکته نهایی، توجه به پیشینه کسانی است که امروز از موج سازی شهید حججی در جامعه لجشان گرفته است؛ ایشان عمدتاً همان کسانی هستند که قبلاً از بزرگداشت شهدای مدافع حرم خشمگین میشدند و امروز هم از الگوپذیری جامعه از شهید حججی به هم ریخته اند و موضوع تبعیض بین شهدا را پوششی برای پنهان کردن عناد خود با مفاهیم عظیمی مثل جهاد و شهادت و اهل بیت به کار میبرند.