مقام معظم رهبری در سخنان کوتاهی در جمع اعضای مجلس خبرگان بیان کردند که با توجه به اهمیت آنها خلاصه ی سخنان ایشان تقدیم می گردد: اقتدار نظام غرب ناشی بر دو پایه ارزشی معنوی و نظامی سیاسی استوار است که پایه ی ارزشی و معنوی غرب با بروز بحران های اخلاقی، پوچ گرایی، ازهم […]

سه عنصر کلیدی اقتدار

مقام معظم رهبری در سخنان کوتاهی در جمع اعضای مجلس خبرگان بیان کردند که با توجه به اهمیت آنها خلاصه ی سخنان ایشان تقدیم می گردد:

اقتدار نظام غرب ناشی بر دو پایه ارزشی معنوی و نظامی سیاسی استوار است که پایه ی ارزشی و معنوی غرب با بروز بحران های اخلاقی، پوچ گرایی، ازهم پاشیدگی نظام خانواده، همجنس بازی، نقض آزادی، نژاد پرستی، زیرپاگذاشتن حقوق بشر و در نهایت مقابله با دموکراسی در کشورهای متعدد دنیا از سوی خود غربی ها دچار تزلزل گردیده است و پایه های نظامی و امنیتی آن نیز در برابر مقاومت و ایستادگی ملت های مقاوم از مقاطع شکل گیری انقلاب و دفاع مقدس ایران گرفته تا جنگ های لبنان، سوریه و غزه در برابر توان غرب، آمریکا و اسرائیل به چالش جدی کشیده شده است.

براساس آنچه که مقام معظم رهبری در خصوص تزلزل پایه های نرم افزاری و سخت افزاری غرب به آن اشاره کردند، می توان متوجه شد که تسلط غرب بر جهان سست و نظم موجود در جهان نیز در حال تغییر شکل و ماهیت است و در چنین شرایطی که غرب به افول سیطره اش بر جهان نزدیک شده است، به نظر می رسد غلط ترین کار این است که نسخه ای که اشتباه بودنش روز به روز بیشتر اثبات می شود در دستور کار قرار گیرد و در چنین شرایطی بهترین نسخه این است که با حفظ و افزایش اقتدار، به نقش افرینی و و تأثیرگذاری در شکل گیری نظم جدید جهانی به سمت حق و عدالت گام برداریم.

مقام معظم رهبری سه عنصر کلیدی اقتدار ایران را علم و فناوری، اقتصاد و نهایتاً فرهنگ معرفی نمودند و نقش فرهنگ را از دو عنصر دیگر حیاتی دیگر دانستند و در خصوص فرهنگ، نقش علما، گویندگان ، سازمان های فرهنگی و تبلیغاتی و رسانه ها بویژه صدا و سیما در تعمیق باورها و عقاید دینی مردم را مورد تأکید قرار دادند و در انتها نیز بر نقش ارتباط علما با آحاد مردم تأکید کردند.

وحدت و همدلی بین قوا و مسئولان از عوامل لازم برای افزایش اقتدار ایران اسلامی است و در این میان حمایت از دولت و دستگاه های اجرایی وظیفه ی همگانی است و البته این حمایت به معنی عدم  انتقاد در خصوص نقاط ضعف برنامه و سیاستهای اجرایی نیست بلکه انتقادها باید انجام شود لیکن نباید با تخریب همراه گردد و در انتها مقام معظم رهبری ضمن اشاره به توفیقات دولت، قوه قضاییه و سایر دستگاه های در حال تلاش، افق بسیار روشنی برای آینده در تمام زمینه ها را امید دادند.

آنچه که از عصاره ی سخنان مقام معظم رهبری می توان نتیجه گرفت را در ۶ بند خلاصه می کنم:

  • لزوم درک معادلات جدید جهانی و رصد ضعف روز افزون پایه های فکری و نظامی غرب
  • عدم پیروی از نسخه های قدیمی و منسوخی که غرب و غرب دوستان ارائه می کنند
  • تقویت فرهنگ به عنوان اصلی ترین عنصر اقتدار و سیستم عامل موفقیت کشور
  • تقویت علم و فناوری به عنوان نرم افزار لازم و بستر تحقق یک اقتصاد سالم و عامل دوم اقتدار
  • تقویت اقتصاد با اجرای اصول اقتصاد مقاومتی، بر بستر فرهنگ و فن آوری به عنوان عنصر سوم اقتدار
  • لزوم وحدت و همدلی قوا و مسئولان و اهمیت حمایت از دولت در کنار نقدهای سازنده و غیرمخرب

سه عنصر کلیدی به جای یک کلید خیالی:

به نظر می رسد تأکید جناب روحانی بر اهمیت مذاکره و تعامل با دنیا به عنوان بارزترین راه حل مشکلات کشور اگر تاکنون به عنوان کلیدی ترین راه حل دولت معرفی می شده است، اکنون و پس از تأکیدات مقام معظم رهبری بر سه عامل فرهنگ، علم و اقتصاد به عنوان عناصر کلیدی اقتدار ایران ، بر دولت و شخص رئیس جمهور فرض است که سه عنصر کلیدی و حیاتی اقتدار را به جای کلید پوشالی مذاکره و تعامل با دنیا در دست گیرد.

دو نتیجه ی آموزنده از دو نکته که رهبری به آنها اشاره نکردند:

در سخنان دیروز مقام معظم رهبری دو نکته نیامده است که با توجه به سخنان مکرر ایشان طی یکساله ی اخیر و جمع اعضای مجلس خبرگان، نیامدن این جملات مهم به نظر می رسد:

اولاً ایشان برخلاف مشی گذشته که بعد از دعوت به انصاف و سازندگی در نقد دولت را به انتقاد پذیری دعوت می کردند دیروز چنین جمله ای از ایشان بیان نشد.

ثانیاً این که ایشان در خلال نام بردن از علما و صداوسیما و نهادها و سازمانهای فرهنگی و گویندگان برخلاف گذشته نامی از دولت و وزارت ارشاد به میان نیاوردند.

نگفتن این دو نکته از دو جهت اهمیت دارد:

 اول این که منتقدان حتی در صورت برخورد ناشایست و غیرسازنده با ایشان نباید دست از انتقادات سازنده و منصفانه بردارند و یا از دایره انصاف خارج شوند و با وجود تمام ناملایمات و برخوردهای مغرضانه همچنان حمایت منصفانه و سازنده خود را از دولت و نظام دریغ نکنند.

دوم این که علما و اهالی فرهنگ و هنر بهتر است منتظر حمایت و هدایت دولت در زمینه فرهنگی باشند و گویا توقع مقام معظم رهبری این است که علما و اهالی فرهنگ بیش از این که از دولت و به خصوص این دولت متوقع باشند خودشان آستین همت را بالا بزنند.