بعد از نشست روحانی و کامرون ، شخص دیوید کامرون، نخست وزیر انگلستان در مجمع عمومی سازمان ملل با گستاخی تمام ایران را در مباحثی مانند بحث هسته ای، تروریست و نقض حقوق بشر متهم کرد و در حالی که عرف بین المللی ایجاب می کرد تا شخص جناب روحانی به این یاوه گویی ها […]

جسارت کامرون

بعد از نشست روحانی و کامرون ، شخص دیوید کامرون، نخست وزیر انگلستان در مجمع عمومی سازمان ملل با گستاخی تمام ایران را در مباحثی مانند بحث هسته ای، تروریست و نقض حقوق بشر متهم کرد و در حالی که عرف بین المللی ایجاب می کرد تا شخص جناب روحانی به این یاوه گویی ها پاسخ دهد، ولی سرکار خانم افخم به عنوان سخنگوی وزارت امورخارجه نسبت به این جسارت کامرون موضع گیری نمود و این مسئله با توجه به تکرار چند باره آن در خصوص اظهارات رئیس جمهور یا وزارت امورخارجه آمریکا و سایر کشورهای غربی به یک رویه ی غیرموجه در دولت بدل شده است.

با این وجود بعد از بیش از یک سال از کار دولت یازدهم به نظر می رسد که جناب روحانی به یک عرف شکنی بزرگ روی آورده است، به نحوی که در برابر توهین هایی که سران آمریکا و اروپا به ایران روا می دارند تنها به بیانیه هایی از سخنگوی وزارت امورخارجه بسنده می کنند، ولی در برابر انتقادهایی که اشخاص و رسانه های داخلی بیان می کنند بالاترین مقامات کشوری اعم از شخص رئیس جمهور و معاونین و سخنگوی دولت مواضع شدید و بعضاً اهانت آمیز اخذ می کنند! در حالی که از رئیس جمهور محترم انتظار می رود همانطوری که شخصاً نسبت به آمریکا و غرب و تعامل با ایشان اظهار تمایل می کنند در برابر توهین ها و اتهاماتی که سران این کشورها به ایران وارد می کنند شخصاً موضع گیری هم سنگ اتخاذ کنند و اگر موجب عزت و اقتدار نمی شوند، لااقل مایه ی سرشکستگی ملت عزیز ایران نگردند.