۷ ماه پیش با انتشار مطلبی درباره کانال رادیوگیلان مواردی را متذکر شدم که همان موقع آن را برای مدیر این کانال ارسال کردم که در نهایت وی مدعی شد سعی میکند آنها را رعایت کند، لیکن با گذشت چندماه از آن قول، متأسفانه نه تنها موارد رعایت نشد بلکه بدتر هم شد به نحوی […]

رادیوگیلان پیمان بهبودی آمدنیوز۷ ماه پیش با انتشار مطلبی درباره کانال رادیوگیلان مواردی را متذکر شدم که همان موقع آن را برای مدیر این کانال ارسال کردم که در نهایت وی مدعی شد سعی میکند آنها را رعایت کند، لیکن با گذشت چندماه از آن قول، متأسفانه نه تنها موارد رعایت نشد بلکه بدتر هم شد به نحوی که لازم دیدم دوباره در این خصوص مطلبی تقدیم نمایم:

۱- قطعا نمیتوان با دستمال کثیف، شیشه را تمییز کرد و به همین منوال نیز ادعای فسادستیزی با بی‌تقوایی در این مسیر همخوانی ندارد. نمیتوان بدون تحقیق و بررسی مطالبی را که توسط افراد دیگر ارسال میشود و حاوی اتهامات سنگین مالی، اخلاقی و جنسی نسبت به افراد است را منتشر کرد و این کار را فسادستیزی دانست. البته منکر نیستم که بین مطالبی که به رادیوگیلان و امثال آن ارسال میشود، واقعیاتی هم وجود دارد ولی مشکل دقیقا با آن بخشهایی است که این افشاگریها با واقعیات در تعارض هستند که البته کم هم نیستند.

۲- طبیعی است که علت افشاگریهای افراد نسبت به یکدیگر یا برخی مسئولان لزوما فسادستیزی یا دلسوزی برای بهبود وضعیت مردم نیست بلکه چه بسا یک رقیب حزبی یا دشمن شخصی نسبت به افراد یا نهادهایی اقدام به انتشار اتهامات کذب یا یک سویه نماید که از قرار معلوم این مطالب بعضاً بدون هرگونه صحه‌گذاری یا حتی امکان صحه گذاری در این کانالها منتشر میشوند.

۳- وقتی یک زن یا مرد کارمند به اذعان حرفهای غیرمستند اشخاص دیگر در یک رسانه با مخاطبان زیاد، متهم به رابطه نامشروع میشود، معلوم نیست که چه بلایی بر سر امنیت و آرامش او و خانواده‌اش می آورد و این در صورتی است که اسلام نسبت به طرح چنین اتهاماتی بسیار سختگیر است و اگر کسی چنین اتهاماتی علیه اشخاص دیگری مطرح کند و نتواند به شرحی که شرع مشخص کرده، آنها را اثبات نماید خودش را در معرض مجازات قرار میدهد که عدم امکان پیگیری قانونی درباره چنین اتهامات سنگینی، بدون هرگونه حس مسئولیت نسبت به عواقبشان، باعث ترویج و تسهیل آنها شده است.

۴- وقتی یک کارمند یا مدیر سالم به خاطر بغض و کینه شخصی کارمندی دیگر یا ارباب‌رجوعی که با درخواست غیرقانونی‌اش موافقت نشده است، مورد هجمه و تخریب قرار میگیرد، در مسیر ارتقاء ممکن است مانع ایجاد شود و عملاً هم ظلمی در حق او صورت میگیرد و هم ظلمی مضاعف نسبت به نظام اداری و مردم.

۵- حتی درباره اتهامات مستند هم نمیتوان حکم صادر کرد چرا که ممکن است در رد آن اتهام، مستندات بیشتر و متقنی موجود باشد و اساسا این که حرفی علیه اشخاص دیگر بدون طرح در محکمه یا بدون مشاهده شواهد و مستندات دو طرف یا با سلب حق دفاع از طرف مقابل، پذیرفته و منتشر شود نیز قابل پذیرش نیست.

۶- کسی که میخواهد فسادستیزی کند باید بداند که این کار هم به لحاظ شکلی و هم ماهوی آدابی دارد و نمیتوان با ادبیات چاله‌میدانی، با فحش و توهین، با الفاظ رکیک، با تحقیر و تمسخر قیافه، با طرح مسائل شخصی و خانوادگی افراد، با طرح علنی اتهامات اثبات نشده، با بی تقوایی در انتشار مطالبی که دیگران طرح یا ارسال میکنند داعیه فسادستیزی و دلسوزی برای مردم داشت.

۷- شاید برخی با خود بیندیشند که پیگیری مشکلات از طریق رسانه‌هایی مثل رادیوگیلان با هدف احقاق حق ایراد نداشته باشد لیکن این طور نیست چرا که مرجعیت بخشی به این رسانه‌ها تیشه زدن به جامعه است و شاید در یک یا چند فقره خاص حقی احقاق شود یا حتی منجر به جابجایی برخی مدیران فاسد شود، اما برآیند عملکردشان مثبت نیست چرا که طرح غیرمستند اتهام علیه اشخاص و افراد و استفاده راحت از این رسانه‌ها برای عقده‌گشایی و انتقام‌جویی، سوق دادن مردم به استفاده از روشهای غیرقانونی و نامتعارف، ناامید کردن مردم از نظام و…، این رسانه ها را به آفتی علیه جامعه، مردم و نظام تبدیل میکند.

۸- رادیوگیلان بدوا با ادعای ولایتمداری، دفاع از شهدا و فسادستیزی مخاطب جمع نمود لیکن وقتی اعضایش از ۱۰۰ هزار نفر بیشتر شدند، خط خود را تغییر داد و به نظام، رهبری، شهدا و مردم انقلابی توهین کرد و حتی در کنار آمدنیوز به به میدان دار اغتشاشات تبدیل شد که البته چون میدانستم برخی مدیران این کانالها مشترک هستند از چنین تغییر رویکردی متعجب نشدم، هرچند که متأسفانه برخی متدینین تحت تأثیر ریاکاریهای این کانال، عملکردش را مثبت میدانستند.

درکنار ریاکاری و پروپاگاندای امثال آمدنیوز یا رادیوگیلان، عوامل دیگری مثل ضعف مدیران در انجام وظایف خود، عدم شفافیت در انعکاس عملکردها، نظارت غیرموثر بر زیرمجموعه‌ها و عدم توجه به گزارشهای مردمی، کم تحملی دربرابر انتقادات، کندی در پاسخگویی به شبهات و اتهامات و… نیز موجب رونق رسانه های بی‌تقوا و معاند میشوند که مسئولان باید با اصلاح خود و مجموعه‌هایشان، گامی جهت احقاق حقوق مردم و خلع سلاح رسانه‌های معاند بردارند.