چندی پیش در فضای مجازی جنبشی به نام #کمپین_نخریدن_خودروی_صفر با محوریت اعتراض به کیفیت و قیمت خودروهای داخلی راه افتاد که به شدت موجب رنجش برخی دولتمردان گردید به نحوی که شخص وزیر صنعت نیز مانند دبیر انجمن خودروسازان صراحتاً به مردمی که در این طرح مشارکت کرده اند اهانت کردند و  ایشان را تلویحاً […]

kampin-khodroچندی پیش در فضای مجازی جنبشی به نام #کمپین_نخریدن_خودروی_صفر با محوریت اعتراض به کیفیت و قیمت خودروهای داخلی راه افتاد که به شدت موجب رنجش برخی دولتمردان گردید به نحوی که شخص وزیر صنعت نیز مانند دبیر انجمن خودروسازان صراحتاً به مردمی که در این طرح مشارکت کرده اند اهانت کردند و  ایشان را تلویحاً خائن نامید؛ این کمپین تا به آنجا بالا گرفت که دولت به بهانه بسته ی کاهش رکود، به کمک خودروسازان شتافت تا این مقاومت را بشکند و به این منظور با ارائه تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی با سود ۱۶ درصد و بازپرداخت حداکثر ۷ ساله تلاش به تحریک تقاضای مردم نمود که نهایتاً همین تسهیلاتِ فریبنده تنها به دلیل ایجاد سهولت در خرید خودرو، توانست مردم را همراه کند و باعث خالی شدن انبارها، محوطه و پارکینگ های خودروسازان گردد.

farhangnews_159220-463030-1447658178 با استقبال مردم از این طرح، متأ‌سفانه شرایط آن برخلاف ادعای اولیه تغییر داده شد، به نحوی که نه تنها خودروساز خودرویش را با همان قیمت و کیفیت آب کرد بلکه، بانک نیز سودش را بیشتر و دوره ی باز پرداختش را کمتر کرد و به غیر از اینها، یک مالیات ارزش افزوده دیگر هم به غیر از مالیات ارزش افزوده ای که قبلاً در قیمت نهایی خودرو محاسبه شده بود، در محاسبه اقساط وام نیز افزوده شده است که قاعدتاً به عنوان مالیات، نهایتاً به دولت خواهد رسید و مجموع این شواهد نشان می دهد که دولت، خودروسازان و بانک ها با یک عملیات هماهنگ، مردم را فریب داده اند و نکوهش مردم در چنین شرایطی نمی تواند شایسته باشد، به خصوص که مشاهده می شود این خرده گیری ها بعضاً با توهین و جسارت به مردم نیز همراه می گردد، بلکه باید با انتقادِ صحیح و مطالبه گری از نهادهای نظارتی، با عوامل این کلاه برداری برخورد نمود.