چرا مردم صحبتهای آیت الله رئیسی درباره استقبال از هنرهای هفت گانه و دیدار پرهزینه او با تتلو را صادقانه تلقی نکردند و متأثر از رقیب هراسیهای رقبا شدند؟! چرا در انتخابات اخیر، شورای شهر مشهد با وجود استقرار نیروهای انقلابی در این شورا و حضور وحید جلیلی از داعیه داران گفتمان انقلاب اسلامی به […]

لغو کنسرت قوچان شهرام ناظری لغو کنسرتهاچرا مردم صحبتهای آیت الله رئیسی درباره استقبال از هنرهای هفت گانه و دیدار پرهزینه او با تتلو را صادقانه تلقی نکردند و متأثر از رقیب هراسیهای رقبا شدند؟! چرا در انتخابات اخیر، شورای شهر مشهد با وجود استقرار نیروهای انقلابی در این شورا و حضور وحید جلیلی از داعیه داران گفتمان انقلاب اسلامی به عنوان معاونت فرهنگی مشهد، به دست جریانات غیرانقلابی افتاد؟! آیا لغو کنسرتها در مشهد و خراسان رضوی در این مسئله بی تأثیر بود؟!

اتفاقاً بخشی از پاسخ را در لغو کنسرتها در مشهد و سکوت آقایان رئیسی، جلیلی و حزب الله مشهد باید جستجو کرد!! این نظر که در شهرهای مقدسی مثل مشهد و قم، برگزاری کنسرت ممنوع باشد قابل احترام است اما تنها از مسیر قانونی! مثلا از طریق تصویب قانونی در مجلس؛ والا این که آقایان فکر کنند به خاطر حرمت امام رضا(ع) مجاز باشند بهانه دست ضدانقلاب و جریانات غیرانقلابی بدهند تا انقلابیها را مخالف قانون، هنر و مردم نشان دهند، قطعاً غیرقابل قبول و هزینه زاست.

آقایان بدانند که حفظ نظام اسلامی، اوجب واجبات است و این رویه ای که در واگذاری سنگر به سنگر صحنه های مدیریت انقلاب به جریانات غیرانقلابی شاهدیم، بیش از هر چیز محصول اشتباهات نیروهای انقلاب است، و الا منطق و گفتمان انقلاب و امام و رهبری اینقدر قوی و قابل دفاع است که حتی جنگ روانیهای رقبای بی اخلاق هم نمیتواند آن را به حاشیه ببرد. مردم روی خوش و وسعت نظر آیت الله رئیسی را باور نمیکنند وقتی پدرخانم بزرگوارشان میگوید هرکسی کنسرت میخواهد از مشهد برود و از واژه عیاشی برای این مقوله استفاده میکند!

این درست است که خیلی از مردم اهل کنسرت نیستند ولی از اعمال روشهای غیرقانونی و سلیقه ای هم خوششان نمی آید و چنین مواردی هر چند اگر تنها در ۳% از کل کنسرتهای کشور رخ داده باشد، ابزاری برای سوءاستفاده جریانات غیرانقلابی جهت ارائه تصویری مخدوش، قانون شکن، ضدمردمی و هنرنشناس از نیروهای انقلابی بوده است و خواهد بود که در شیپور رسانه های ضدانقلاب، غیرانقلابی و بعضاً حامی دولت مانند آمدنیوز، به موجی بزرگ و موثر علیه کلیت جریان انقلاب تبدیل میشود.