♦️براساس اصل ۷۷ قانون اساسی اجرای تمام توافقات بین المللی باید به تصویب مجلس برسند ولی آیا خود برجام تصویب شده است؟! پاسخ خیر است، چیزی که در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان هم به آن رأی داد خود برجام نبود که باید به صورت یک لایحه به مجلس تقدیم می شد نبود، بلکه […]

larijani-rohani-barjam - 1♦️براساس اصل ۷۷ قانون اساسی اجرای تمام توافقات بین المللی باید به تصویب مجلس برسند ولی آیا خود برجام تصویب شده است؟! پاسخ خیر است، چیزی که در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان هم به آن رأی داد خود برجام نبود که باید به صورت یک لایحه به مجلس تقدیم می شد نبود، بلکه “طرح اقدام متناسب متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام” بود، اصلاً خود برجام در مجلس حتی بررسی هم نشد، تنها جایی که برجام را بررسی کرد کمیسیون ویژه برجام بود که این کمیسیون و گزارشش را در موعد بهره برداری، از صحنه کنار گذاشتند و یک طرح که بی سروصدا از قبل آماده کرده بودند را روی میز مجلس گذاشتند.
♦️بحث دیگر این که خود تصویب همان طرح هم مورد اشکال است، همه می دانند که این طرح در همان مرحله تصویب کلیات هم به صورت ناپلئونی با ۵۴% آرا تصویب شد و همه منتظر تغییرات زیادی در مرحله جزییات بودند که با ادعاهای لاریجانی و باهنر مبنی بر تشکیل جلسه ۳ نفره با حضور آقای حجازی (رییس دفتر رهبری) و این که نظر کشور تصویب این طرح است مجلس را ظرف ۲۰ دقیقه به رأی گیری در خصوص جزییات کشاندند و علی رغم تکذیب این ادعا توسط برخی نمایندگان، اما به هر صورت تعدادی از نمایندگان فریب خوردند و فراموش کردند که رهبری بارها عدم دخالت خود را فریاد و نقل قول های محرمانه از سوی ایشان را کلاً مردود اعلام کردند و به آن طرح رأی دادند و به غیر از این فریب، تصویب این طرح با نقض های متعدد و بی سابقه آیین نامه های داخلی مجلس صورت گرفت.
♦️تنها دو روز بعد از تصویب این طرح در مجلس، دفتر رهبری ادعاهای آقایان لاریجانی و باهنر را صراحتا با رد هرگونه دخالت مستقیم یا غیرمستقیم در تصویب برجام تکذیب کردند، لیکن علی لاریجانی همچنان بر این که برجام پرونده رهبری بوده است بر همان موضع قبلی اصرار کرد که امروز آقای زاکانی رئیس کمیته برجام به صراحت و قاطعیت جلسه مورد ادعای لاریجانی و باهنر را کذب محض اعلام کرد که اکنون به استناد تکذیبیه رهبری و تصریح آقای زاکانی در آن خصوص، مسلم است که حتی همان طرح کذایی نیز با فریب و بدون رعایت آیین نامه های داخلی مجلس تصویب شده است که اگر این دو مسئله صورت نمی گرفت امکان نداشت حتی همان جزییات نیز از سوی مجلس رأی بگیرد.
♦️ نه تنها مجلس برجام را تصویب نکرده است بلکه امضای شورای نگهبان که باید عدم انطباق توافقات بین المللی با قانون اساسی و اسلام را تأیید کند نیز پای خود متن برجام وجود ندارد و آنچیزی که برای تأیید به این شورا ارائه و تأیید شد تنها می تواند به عنوان یک ضمیمه در کنار برجام تلقی گردد نه جایگزین آن.
♦️بحث دیگر این که نه تنها تاکنون خبری مبنی بر امضای رهبری پای مصوبه شورای امنیت ملی منتشر نگردیده است، بلکه به دو لحاظ می توان عدم رضایت رهبری را در خصوص برجام متوجه شد:
اولا که پرونده برجام برخلاف دستور رهبری مبنی بر بررسی دقیق آن در مجلس بدون حتی بررسی و تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان بسته شده است.
ثانیاً این که خطوط قرمز رهبری که بارها و بارها بر آنها تأکید داشتند و دستگاه دیپلماسی ما هم بارها بر رعایت آنها متعهد شدند، عملاً رعایت نگردیده است.
و بر این اساس عملاً رضایت رهبری نیز در این خصوص کاملا مورد تردید است.
نتیجه: هم اکنون نه برجام در مجلس تصویب شده است و نه انطباقش با قانون اساسی و اسلام تأیید شده است که همین مسئله برای اثبات قانونی نبودن اجرای برجام کفایت می کند که البته از سوی دستگاه دیپلماس رعایت نشد و با اهمال کاری مجلس هم انجام شد، بحث امضای مصوبه شورای امنیت ملی توسط رهبری هم در هاله ای از ابهام قرار داد که حتی با امضای آن توسط رهبری نیز رافع لازم الاجرا بودن اصل ۷۷ قانون اساسی نمی گردد.