احمدی نژاد پس از آزادی بقایی به قید وثیقه گفت : “بقایی یک تنه بساطشان را به هم زد” (۵ مرداد ۹۶) اگر آزادی بقایی به قید وثیقه را به معنی به هم زدن بساط نظام میدانید به این خیال خام، نفس لجبازتان را تسکین دهید و بر تراس یا پشت بام خانه برای یاران […]

نامزدی بقایی تغییر مواضع انتخاباتی احمدی نژاد صلاحیت احمدی نژاد آزادی بقایی به قید وثیقهاحمدی نژاد پس از آزادی بقایی به قید وثیقه گفت : “بقایی یک تنه بساطشان را به هم زد” (۵ مرداد ۹۶)

اگر آزادی بقایی به قید وثیقه را به معنی به هم زدن بساط نظام میدانید به این خیال خام، نفس لجبازتان را تسکین دهید و بر تراس یا پشت بام خانه برای یاران سرخورده‌تان ژست قهرمانان را بگیرید!

راستی شما که اینقدر مدعی تبعیت از انسان کامل هستید بگویید کدام امام معصوم، در سنوات طولانی حبسش در زندانهای خلفای جائر عباسی و اموی به خودکشی با اعتصاب غذا دست زد؟! مگر این که ادعا کنید بقایی از آنها مظلومتر و نظام از آنها ظالمتر است!

البته امیدوارم به ذکر مجوز از امام زمان(عج) به نقل از هاله‌بینان دست نزنید که آن نقل قولها صرفا به درد باد کردن نفوس مغرور متوهمانی میخورد که با این القائات بر ولی خود شوریدند و خود را سرباز مستقیم امام زمان(ع) تصور کردند!

کاش از محکومیت مالی محمد رضا رحیمی که زمانی او را نیز خط قرمز خود نشان میدادید لااقل درس عبرت میگرفتید و بازهم حیثیت خود را به پای متهم دیگری نمیگذاشتید هر چند به قول همان رحیمی گویا گوش شما تنها به سروش آسمانی کذاییتان بدهکار است!

ضمناً سعی کنید این دفعه اگر لازم شد، به جای هوچی‌گری، زودتر وثیقه جور کنید، قبل از این که بقایی به خاطر خودکشی به فنا رود و عاقبتش از این که هست شرتر شود.

هر چند طبق آن کلیپ مضحک سه نفره قدیمی که در فضای انتخابات منتشر کردید، به نظر میرسد بقایی بدجوری با واژگان فدا شدن و شهادت مسخ شده باشد، طفلکی و او هم مثل شما نمیداند که برای طی چه مسیری کوک شده است.