مصطفی تاجزاده tajzadeh

اخیراً مصطفی تاجزاده مطلبی حاوی جملات مقطوع حضرت امام خمینی(ره) را در کانالش منتشر کرده است که ظاهراً تلاش نموده وانمود کند بین آنچه که ایشان میفرمود و آنچه که در عمل انجام شد تناقضات اساسی وجود دارد که به درخواست برخی دوستان مطلبی درپاسخ به آن تقدیم میکنم:

۱- آنچه که حضرت امام به عنوان اهداف جمهوری اسلامی در طول مبارزاتشان بیان کردند شاید هرگز به طور کامل قابل تحقق نباشند چرا که جنس بسیاری از آنان از جنس آرمان است که تنها باید برایشان کوشید لیکن هرگز به طور کامل نمیتوان مدعی تحققشان شد، مثل آرمانهای آزادی و عدالت.

۲- درباره جملات حضرت امام با موضوع آزادی بیان، عدالت و دموکراسی در جمهوری اسلامی قطعاً این طور نیست که این آزادی بیان محدوده ای نداشته باشد، نمیتوان به اسم آزادی بیان، مجوز غیبت، تهمت و تخریب دیگران را صادر کرد و آرامش، آبرو و امنیت مردم را به خطر انداخت و اگر کسی مرتکب چنین رفتارهایی شد، عدالت و دموکراسی حکم میکند که با او برخورد شود!

۳- همانطوری که حضرت امام (ره) فرمودند شکل حکومت جمهوری و مبتنی بر آرای مردم و محتوای آن مبتنی بر فقه اسلامی است و در عین حال که این دو با یکدیگر منافاتی ندارند، در عین حال هم نمیتوان توقع داشت در ظرفی که برای محتوای اسلامی طراحی و تهیه شده است، محتوای سکولار، بی دینی، ضداسلامی و استکباری ریخته شود.

۴- همانطور که امام فرمودند، ولایت با جمهور مردم است که اگر نبود به پای آرای مردم در برابر همین امثال تاجزاده نمی ایستاد که اگر نبود به خاطر رأی ۵۰/۷ درصدی به مردم، مدل نرمش قهرمانانه و مذاکره مستقیم برای بحث هسته ای مجوز نمی یافت، که اگر نبود ولایت در برابر آنان که بارها میخواستند انتخابات را برگزار نکنند یا در آن تأخیر بیندازند نمی ایستاد.

۵- همان طوری که امام خمینی فرمودند عزل مقامات جمهوری اسلامی توسط مردم است و برخلاف نظام سلطنتی مقامات مادام العمر نیستند و این مردم هستند که همه چیز را انتخاب میکنند حتی آنجا که نظرشان برخلاف مصالحشان است لیکن با توجه به تخصصی بودن برخی انتخابها مثل کشف ولی فقیه، این امر از طریق خبرگانِ مقبول مردم کشف، ابقا یا عزل میگردد.

۶- همانطور که حضرت امام فرمودند، اختیارات ولایت همان اختیارات شاه نیست، برخلاف شاه که به خود حق میداد بر اساس هر آنچه که دلش میخواست یا از خارج به او تحمیل میکردند حرکت کند، اما اعمال ولایت از سوی ولی فقیه تنها در دایره فقه اسلامی است نه ولایت نفسانیات شخص شاه.

۷- امام فرمود مسئولیتی در دولت نخواهند پذیرفت و به هدایت و راهنمایی خواهند پرداخت مگر درشرایطی که مصلحتی در کار باشد؛ خب مگر امروز چیزی جز این است؟! مگر رهبری کاری جز هدایت، راهنمایی و نشان دادن مسیر کلی انجام میدهند؟! نکند آقای مصطفی تاجزاده از توقف اجرای اسناد ۲۰۳۰ و FATF که دولت با خودرأیی و بدون مجوزهای قانونی شروع به اجرایشان کرد ناراحت است؟! در حالی که یکی از کارکردهای ولایت فقیه از نظر شخص امام خمینی، ایستادن در برابر دیکتاتوریهای خطرناک دولتهاست.

۸- مصطفی تاجزاده روی نظر امام درباره عدم ورود روحانیون به مسئولیتهای اجرایی مانور میکند از آنجا که او با مسئولیت امثال خاتمی و روحانی مخالف نیست، احتمالا تنها دنبال نمایش تناقض در عملکرد امام است در حالی که شاید یادش رفته این جملات برای زمانی بود که هنوز به اجرای اسلام از سوی دولت موقت امثال بازرگان و بنی‌صدر امیدی بود لیکن خود حضرت بعدا نظرشان را اصلاح کردند.

۹- همانطوری که حضرت امام فرمودند اسلام به دنبال حفظ حقوق است ولی اگر منظور تاجزاده حفظ آن تعریف غربی حقوق بشر است قطعا این نظر امام نبوده است، خصوصا که حتی در همان ۳۸ سال پیش هم حقوق بشر دارای این تعریف نبود که به همجنسبازی به عنوان حقوق بشر نگاه کند.

۱۰- همان امام که فرمودند ما مظاهر تمدن را قبول داریم، بی حجابی را تمدن نمیدانستند، قطعا ایشان آن چیزی را که مظهر واقعی تمدن است را مجاز دانستند همانطور که جمهوری اسلامی از همه نوع تکنولوژی و رفاهیات برای مردم خود تا آنجا که توانسته دریغ نکرده است، اما قرار نیست هر آن چه که غرب به عنوان مظهر تمدن میشناسد را ما هم نماد تمدن بدانیم.

۱۱- امام فرمود اقلیت‌های مذهبی درحمایت جمهوری اسلامی میتوانند به فرائض خود عمل کنند، خب مگر الان از عبادتگاه‌ها و حق انجام آداب دینی خود برخوردار نیستند؟! حال اگر مثلا نظر مصطفی تاجزاده این است که پیروان فرق انحرافی مثل بهاییت و یا حلقه عرفان هم از چنین اختیاراتی برخوردار باشند قطعاً این با نظر اولیه امام هم تعارض داشته است.

۱۲- امام فرمود زنان در انتخاب سرنوشت و پوشش خود با رعایت موازین اسلامی آزادند! خب اگر امثال مصطفی تاجزاده این را قبول دارند چرا در دولتهای اصلاحات و پس از آن با الزام حفظ موازین و حدود اسلامی برخلاف نظر امام خمینی مخالفت کردند.

#

اشتراک این خبر در :