کلامی با بزرگان گیلان درباره ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر 09 ژوئن 2019

کلامی با بزرگان گیلان درباره ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر

مقدمه امر به معروف و نهی از منکر یکی از آن احکام کاملا اجتماعی است که طبق عقل و آیات و روایات، باعث احیای جامعه است و این یعنی احیای امر به معروف و نهی از منکر، به منزله احیای عوامل حیاتی و رشد جامعه است و از این حیث، ستاد احیای امر به معروف […]

فرهنگ عمومی بایگانی - صفحه 3 از 3 - دست نوشته های سیاوش آقاجانی | نازکبین
برخی موانع تشکیل و توسعه سمن ها 31 اکتبر 2013

برخی موانع تشکیل و توسعه سمن ها

در مطلب قبلی با عنوان “واجبی به نام سمن” از اهمیت سمن ها گفتم ولی علیرغم این که دولت به اهمیت سازمانهای مردم نهاد اقرار دارد و حتی مرجعی برای سامان بخشی به این سازمان ها مشخص کرده است، اما اصلاً آنچه که باید رخ می داده، انجام نشده است و برای رفع این مسئله […]

واجبی به نام سمن 30 اکتبر 2013

واجبی به نام سمن

سازمان مردم‌نهاد (NGO) که در فارسی مختصراً “سمن” خوانده می شد، براساس تعریف سایت ویکی پیدیا، در کلی‌ترین معنایش، به سازمانی اشاره می‌کند که مستقیما بخشی از ساختار دولت محسوب نمی‌شود، اما نقش بسیار مهمی بعنوان واسطه بین فرد فرد مردم و قوای حاکم و حتی خود جامعه ایفا می‌کند. تشکلهای مردم نهاد هم اکنون در دنیا‌ حول […]