به غیر از مجازاتهای رد مال، حبس، شلاق، جریمه و انفصال از قضاوت و خدمات دولتی که قبلاً برای سعید مرتضوی تعیین شده بود، این بار او به جرم معاونت در قتل مرحوم روح‌الامینی به دو سال زندان محکوم شده است که در این خصوص لازم میدانم نظر شما را به چند نکته جلب نمایم: […]

سعید مرتضوی محکومیت سعید مرتضویبه غیر از مجازاتهای رد مال، حبس، شلاق، جریمه و انفصال از قضاوت و خدمات دولتی که قبلاً برای سعید مرتضوی تعیین شده بود، این بار او به جرم معاونت در قتل مرحوم روح‌الامینی به دو سال زندان محکوم شده است که در این خصوص لازم میدانم نظر شما را به چند نکته جلب نمایم:

۱- عزل سعید مرتضوی از سمت دادستانی تهران، که پس از قرائت گزارش کمیته ویژه بررسی وضعیت بازداشت شدگان ناآرامی‌های انتخابات ریاست جمهوری دهم توسط صادق لاریجانی انجام شد، همچنین لغو مصونیت قضایی او در شهریور ۱۳۸۹ توسط دادگاه انتظامی قضات خوب و قابل ستایش بود که این برکناری با تشکر ۲۱۶ نفر از نمایندگان مجلس همراه شد.

۲- سعید مرتضوی جزء کسانی بود که در شرایط حساس فتنه، هزینه بسیار سنگینی را بر کشور تحمیل کرد و باعث شد تا هم آتش فتنه بیشتر گر بگیرد و هم فتنه گران با مظلوم نمایی، ژست طلبکارانه بگیرند و هم وجهه انقلاب اسلامی در آن مقطع حساس در دنیا مخدوش گردد که کاش حکم صادره با هزینه هایی که او و سایر مقصران پرونده بر کشور وارد کردند تناسب داشت.

۳- استفاده نابجای مرتضوی از لفظ شهید در متن عذرخواهیش از اولیای دم کشتگان کهریزک که اگر چه مظلوم کشته شدند اما چون در راه باطل حرکت کردند شایستگی استفاده از لفظ شهید را نداشتند و این استفاده صرفا برای این که اولیای دم شان او را ببخشند ظلم به جایگاه و مقام شهید بود.

۴- تاخیر طولانی قوه قضائیه در صدور رای آن هم به دلیل پیگیریهای پدر مرحوم در حالی که شایسته بود خود مدعی العموم در خصوص چنین مواردی که حیثیت نظام اسلامی را به بازی میگیرد، بیشترین پیگیری را بنماید و نه این که به دلیل انصراف برخی شکات، رأی نهایی به معاونت در قتل یکی از کشتگان کهریزک ختم شود.

۵- حمایت‌های احمدی‌نژاد از سعید مرتضوی پس از طرد وی از قوه قضاییه به شکل بسیار پرهزینه ای در مناصب حساس دیگر ادامه یافت؛ به نحوی که احمدی نژاد حاضر شد تا بخاطر حفظ مرتضوی در راس سازمان تامین اجتماعی وزیرش استیضاح و نمایش یکشنبه سیاه اجرا گردد و عملا او به یکی از خطوط قرمزش تبدیل شود، که این یکی از نقاط ضعف وی تلقی می‌شود.