کلیپ محسن کدیور درباره ولایت فقیه بایگانی - دست نوشته های سیاوش آقاجانی | نازکبین
درپاسخ به کلیپ اظهارات محسن کدیور علیه ولایت فقیه 13 ژوئن 2017

درپاسخ به کلیپ اظهارات محسن کدیور علیه ولایت فقیه

در پاسخ به کلیپی قدیمی از سخنان محسن کدیور که مطالب متعددی را در جهت تخریب اصل ولایت فقیه و جایگاه وی بیان میکند و در اجابت به درخواست برخی دوستان درباره آن کلیپ، این مطلب تقدیم میگردد و پس از ذکر هر شبهه ای که محسن کدیور بیان میکند، پاسخ آن نیز تقدیم میگردد: […]