حقوق کارمندان در سال 1397 بایگانی - دست نوشته های سیاوش آقاجانی | نازکبین
دولت ضعف خود در ارتقای بهره وری را به معیشت و حقوق کارمندان گره نزند 08 اکتبر 2017

دولت ضعف خود در ارتقای بهره وری را به معیشت و حقوق کارمندان گره نزند

طبق اظهارات آقای نوبخت سخنگوی دولت، قرار است به بهانه نظام بودجه ریزی عملیاتی، حقوق کارمندان در سال ۱۳۹۷ معادل ۵% از محل بودجه افزایش یابد و ۵% افزایش دیگر هم از محل بهره وری دستگاه ها تأمین گردد و شیوه محاسبه این ۵% هم بر مبنای محاسبه قیمت تمام شده خدمات دولتی باشد که […]