انتخاب رهبر بایگانی - دست نوشته های سیاوش آقاجانی | نازکبین
پاسخ چند شبهه درباره معرفی آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر 17 اکتبر 2016

پاسخ چند شبهه درباره معرفی آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر

درخصوص معرفی آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر ، بعضاً شبهاتی مطرح شده است که ضمن طرح آنها، مختصراً پاسخ آنها نیز بیان میگردد: ۱- شاید تنها مخالف جدی معرفی آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر ، شخص خودشان بودند که برخی مثل محسن کدیور این مخالفت را ناشی از عدم توانایی ایشان و اطلاع […]