بصیرت فتنه گران ، مضحک ترین «ترکیب واژه» در این روزها 13 آوریل 2017

بصیرت فتنه گران ، مضحک ترین «ترکیب واژه» در این روزها

اخیراً عده ای که دچار عدول از آرای مردم، فراخواندن ایشان به لشگرکشی های خیابان، نافرمانی از دستور ولی فقیه، تمرد از قانون اساسی، گرا دادن به دشمنان برای فشار خارجی و تحمیل تحریمهای هوشمند بر کشور شدند، ادعا میکنند که ما با توجه به بصیرت و شناختمان از احمدی نژاد در برابر او ایستادیم […]

هاشمی رفسنجانی بایگانی - صفحه 4 از 4 - دست نوشته های سیاوش آقاجانی | نازکبین
سه راهی پیش پای روحانی 05 سپتامبر 2013

سه راهی پیش پای روحانی

آقای روحانی مدعی اعتدال گرایی است و این شعار وی، در کسب آرای اکثریت جامعه نقش موثری ایفا نمود، ایشان در بدو شروع و در بستن کابینه سعی نمود که از گروه های متنوع سیاسی در کابینه و رده های مدیریتی استفاده نماید که جز تعداد معدودی از افراطیون سیاسی که در فتنه نقش غیرقابل […]

تعجب هایمان از هاشمی تمام شده است 26 آگوست 2013

تعجب هایمان از هاشمی تمام شده است

اخیراً آقای هاشمی ، مقارن با اولین روزهای ریاست جمهوری آقای روحانی و در همایش روز پزشک، اظهاراتی داشتند که با جهت گیری های اصولی انقلاب در حمایت از فلسطین و مقابله با اسرائیل در تضاد است و این اظهارات به شدت مورد انتقاد نیروهای ارزشی و پایبند به اصول انقلاب، قرار گرفت. آقای هاشمی […]