دیروز مجلس مصوبه ای داشت که براساس آن دولت مکلف به حذف یارانه ۳ دهک از یارانه بگیران گردید که در خصوص این مصوبه مواردی را بیان می کنم: همزمان با افزایش قیمت حاملهای انژری و نان، دولت به بهانه دادن سبدکالا، از افزایش مبلغ یارانه نقدی استنکاف کرد اما سبد کالای سراسری تنها یک مرحله ای […]

IMG09494810دیروز مجلس مصوبه ای داشت که براساس آن دولت مکلف به حذف یارانه ۳ دهک از یارانه بگیران گردید که در خصوص این مصوبه مواردی را بیان می کنم:

  • همزمان با افزایش قیمت حاملهای انژری و نان، دولت به بهانه دادن سبدکالا، از افزایش مبلغ یارانه نقدی استنکاف کرد اما سبد کالای سراسری تنها یک مرحله ای بود و در ادامه فقط به اقشار مشمول حمایت موسسات حمایتی و یا بسیار ضعیف آنهم به صورت پلکانی ارائه گردید و عملا از این لحاظ مجموع یارانه نقدی و غیر نقدی پرداختی در دولت یازدهم به مراتب نسبت به دولت دهم کمتر شد.
  • بحث دیگر این که در کنار افزایش قیمت سوخت در داخل از سوی دولت، شاهد کاهش قیمت جهانی سوخت هم بوده ایم و این یعنی دولت یارانه غیر نقدی کمتری هم بابت سوخت طی این مدت پرداخت کرده است.
  • طرح ثبت نام و خود اظهاری برای دریافت یارانه انجام شد تا تنها کسانی که در آن ثبت نام می کنند مشمول دریافت یارانه باشند و مبالغ صرفه جویی شده در بخش درمان هزینه گردد، هرچند که به جز افرادی بسیار معدود، همه مردم برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام کردند.
  • دولت یک مرحله هم اقدام به تک نرخی کردن سوخت نمود که البته این اقدام هم با افزایش مبلغ ۷۰۰ تومانی یارانه ای به ۱۰۰۰ تومانی همراه شد و می توان گفت این اقدام هم از بار یارانه ای دولت کاست.
  • در کنار کاهش یارانه های نقدی و غیر نقدی پرداختی دولت، دولت بخشی از این مبالغ را صرف بهبود خدمات درمانی نموده است که اگر چه جای تقدیر دارد ولی با رقمی صرفه جویی شده فاصله زیادی دارد.
  • بیان جملاتی مانند این که شب پرداخت یارانه، شب عزای یا مصیبت عظمای دولت است حاکی از این مسئله است که دولت از پرداخت یارانه ها ناخورسند است تا حدی که این اظهارات باعث شد که برخی از علما و مراجع هم به حذف یارانه چند دهک توصیه کنند.
  • اگر چه دولت روحانی و حتی دولت احمدی نژاد به حذف چند دهک از یارانه بگیران رضایت داشته اند و چند بار هم به سمتش حرکت کرده اند اما یک عامل بزرگ باعث شد که آن را عملی نکنند و آن هم ناشی از نداشتن بانک اطلاعاتی دقیق و ریسک خطای بالا در این فرایند بوده است.
  • نداشتن بانک اطلاعاتی منسجم و شبکه نشدن بانکهای متعدد اطلاعاتی نهادهای کشور نه تنها در امر هدفمندی یارانه بلکه در امر دریافت عادلانه مالیات نیز دولتها را دچار معضل نموده است و به نظر می رسد دولتمردان باید روی این مقوله تلاش جدی می نمودند ولی متأسفانه شخص آقای روحانی حتی استفاده از حسابهای بانکی را به منزله سرک کشیدن در زندگی مردم و امری مرطود بیان کردند که با این نوع تفکر بعید است، شفافیت اقتصادی و برکاتش در هدفمندی یارانه و مالیات عادلانه نصیب کشور گردد.
  • اقدام مجلس در پیشنهاد حذف ۳ دهک از یارانه بگیران، شاید فشاری بر دولت باشد تا هرچه سریعتر، شبکه های اطلاعاتی خود را منسجم تر کند و از این لحاظ که حتی دولت با تصویبش مخالفت نموده است، می تواند بار مسئولیت اجرا و انتقادات احتمالی را هم متوجه مجلس کند که به نظر میرسد تصویب کنندگان این قانون، مسئولیت انتقادات را به جان خریده باشند تا کمکی به دولت کرده باشند.
  • با وجود حسن نیت مجلس و باوجود مکلف بودن دولت به اجرای قانون، کاش به جای تمرکز ایشان بر حذف یارانه ۳ دهک از یارانه بگیران، بر دریافت مالیات واقعی تمرکز می کردند که مطمئنا اگر چنین مسئله ای واقع شود به مراتب کمک بهتری نصیب دولت خواهد نمود و البته دیگر با معیشت خانواده هایی که احتمالا در اثر خطا یارانه شان حذف میشود هم، بازی نمی شود.