آقای احمدی نژاد ! لطفاً مردم را به بازی نگیرید

سلام جناب آقای احمدی نژاد چند ماهی از پایان کار دولت دهم گذشته است و شاهد حضور شما در مراسم مختلف مذهبی و اردوی راهیان نور هستیم و اگر چه هنوز موضع گیری های سیاسی...

ادامه مطلب ...