rss
منو

ویژه :

آرشیو "برجام"

پیرامون فهم غلط از تکذیبیه دفتر رهبری

پیرامون فهم غلط از تکذیبیه دفتر رهبری

متأسفانه دیده می شود که برخی افراد بدون توجه به دو بخش تکذیبیه دفتر رهبری صرفا به بند دوم آن یعنی تکذیب "نقش مستقل مسئولین دفتر رهبری" در خصوص تصویب برجام استناد می...

ادامه مطلب ...

آیا اجرای برجام قانونی است؟!

آیا اجرای برجام قانونی است؟!

♦️براساس اصل 77 قانون اساسی اجرای تمام توافقات بین المللی باید به تصویب مجلس برسند ولی آیا خود برجام تصویب شده است؟! پاسخ خیر است، چیزی که در مجلس تصویب شد و شورای...

ادامه مطلب ...

پایبندی آمریکا به برجام جهت نفوذ و استحاله

پایبندی آمریکا به برجام جهت نفوذ و استحاله

با توجه به اظهارات شفاف جان کری در خصوص اهمیت توافق هسته ای برای زمینه سازی موفقیت های انتخاباتی دولت روحانی و با عنایت به جنگ نرم جدید دشمن که فارغ از نوع حکومت،...

ادامه مطلب ...

  • صفحه ی 4 از 4
  • >
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Top