اجازه نمی دهیم رشتبا توجه به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر عدم اجازه به بازرسی از مراکز نظامی و بازجویی از دانشمندان هسته ای، موجی از حمایت های مردمی از این بیانات و ایستادگی در برابر زیاده خواهی های آمریکا به راه افتاده است که در ابتدا این تجمعات در چند شهر با مجوز وزارت کشور در میدان های اصلی شهر برگزار شد لیکن با توجه به اعلام وزیر کشور مبنی بر عدم صدور مجوز برای این تجمعات، برگزاری آنها در اماکنی مانند دانشگاه، مساجد، حوزه های علمیه  و بقعه های زیارتی انجام شد که به همین مناسبت در روز سه شنبه مورخ ۹۴/۳/۱۲، تجمعی در حرم مطهر حضرت فاطمه اخری علیهاالسلام (خواهر امام) برگزار گردید که تنها میهمانش پدر شهید مصطفی احمدی روشن بود و در آن دست نوشته و یا پوسترهایی در حمایت از مواضع رهبری و محکومیت زیاده خواهی ها و دبه کردن های طرف مقابل و حمایت از مذاکره کنندگان در دست مردم قرارداشت که نظر شما را به تصاویر تجمع اجازه نمی دهیم رشت جلب می نمایم:

[metaslider id=1978]

#

اشتراک این خبر در :